imnografie

Sfântul Maxim Grecul: Canon Paraclis la Preasfântul Duh

13 Iunie 2022 / Patristica

 

Sfântul Maxim Grecul

Canon Paraclis la Preasfântul, Dumnezeiescul și  Mângâietorul Duh, Cel închinat

 

Cântarea 1, Glasul al 4-lea

Irmosul:

«Cu dumnezeiescul nor fiind acoperit gângavul, a cuvântat despre Legea cea scrisă de Dumnezeu. Că scuturând tina de pe ochii minții vede pe Cel ce este și se luminează în cunoașterea Duhului, lăudând cu dumnezeiești cântări».

Sf. Ioan Mavropous, Mitropolitul Evhaitelor: Canon inedit la Sfântul Nicolae

1 Decembrie 2018 / Teologie
Miniatură din manuscrisul Vat. gr. 1613

Canonul al 8-lea, al cărui acrostih este acesta:

Laud cu bucurie pe Nicolae prin a opta cântare a cuvintelor, robul Ioan

Glasul al 8-lea
Cântarea 1
Irmosul:

«Pe Faraon cel ce se purta în căruţă l-a afundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel cel ce fugea, mergătorul cel pedestru, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu».