Decembrie 2013

Program liturgic (14.03.2022 - 20.03.2022)

Capela Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Vasile cel Mare"

Miercuri 16 martie: ora 15.00, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite                            

Vineri 18 martie: ora 15.00, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite 

Sâmbătă 19 martie: ora 08.00 Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
                                 ora 09.30 pomenirea morților 

Privegherea Sfântului Grigorie Palama: orele 17.00-21.00 (vecernia, litia, utrenia) 

Duminică 20 martie: ora 08.30 paraclisul Sf. Grigorie Palama, ceasurile; 
               ora 09.30 Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare

Prin încercări către Nașterea în Hristos

15 Decembrie 2013 / Teologie

† TEOFAN,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI
MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

Iubiţilor preoţi din parohii, 

cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi

drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu
din Arhiepiscopia Iaşilor:
har, bucurie, iertare şi ajutor 
de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii
şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt.
(Matei 2, 18)

Gânduri teologice legate de Proiectul Bisericii Sfinților Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama din Iași

12 Decembrie 2013 / Noua biserică / Pr. Dragoș Bahrim
Simulare interior macheta Biserica

Primul element de care s-a ținut cont a fost cel teologic. Întregul edificiu fiind pus sub ocrotirea Sfinților Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama, acest proiect trebuia să reflecte viziunea despre Biserică și despre sinaxa euharistică pe care o are Sfântul Maxim, evidențiată în special în lucrarea sa celebră, Mystagogia. Acest scurt tratat despre Biserică, tâlcuitor al riturilor și tainelor ce se petrec în ea, a trasat linii care se păstrează în mare și mai târziu în teologia isihastă, al cărei reprezentant de frunte a fost Sfântul Grigorie Palama.