Cum s-a mântuit Platon filosoful

29 Aprilie 2017 / Teologie

           Întrebare:  Ce oare? Trebuie să ne rugăm și pentru elinii care au murit mai înainte de venirea lui Hristos și să nu îi anatematizăm?

           Răspuns:  Să nu anatematizezi cu nici un chip pe nici un om care a murit mai înaintea venirii lui Hristos, fiindcă și în iad a fost propovăduirea lui Hristos o singură dată, căci, apucând mai înainte (προλαβὼν), Ioan Înaintemergătorul L-a propovăduit și acolo pe Hristos. Ascultă-l și pe Sfântul Petru care zice despre Hristos că S-a pogorât și a propovăduit și duhurilor celor din iad care fuseseră altădată neascultătoare[1]. Și vechea predanie spune că un oarecare avocat (σχολαστικὸς) îl blestema mult pe Platon filosoful. I s-a arătat aceluia Platon în somn zicându-i lui: Omule, încetează a mă mai blestema. Căci pe tine însuți te vatămi. Că om păcătos am fost, nu neg. Cu toate acestea, când Hristos a coborât în iad n-a fost nimeni înaintea mea care să creadă în El”[2]. Dar auzind acestea să nu socotești că este vreodată pocăință în iad. Căci numai o singură dată s-a întâmplat aceasta, când Hristos a coborât la cei de sub pământ, ca să cerceteze pe cei din veac adormiți.

[1] I Petru 3, 19-20.

[2] Literal: nimeni înainte de mine nu a crezut în El.

[Sf. Anastasie Sinaitul, Întrebări și răspunsuri, 61, trad. L. Enache, în pregătire la Editura Doxologia, Colecția Viața în Hristos. Pagini de Filocalie 7. 2017], 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular