Teologie

Sf. Filothei Kokkinos: Canon de rugăciune pentru ploaie

25 Iulie 2022 / Teologie
credit foto: Svetlana Tarasova, ortphoto.net

Sfântul Filotei Kokkinos, Patriarhul Constantinopolului

Canon de rugăciune la Domnul nostru Iisus Hristos și Născătoarea de Dumnezeu, pentru ploaie

Glasul al 4-lea

Cântarea 1

Irmosul :

«Noianul Marii Roșii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israil cel de demult, cu mâinile lui Moisi, în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustie a biruit.»

Stih: «Miluiește-ne, Dumnezeule, miluiește-ne!»

Sfântul Andrei Criteanul: Cuvânt la Adormirea Preasfintei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu

15 August 2019 / Teologie

Sfântul Andrei Criteanul:

Cuvânt la Adormirea Preasfintei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu

Cei care ați venit în acest locaș al Născătoarei de Dumnezeu, veniți, vă rog, să mă ajutați astăzi pe mine, cel ce trudesc la cuvânt și care nu pot să mă înalț la înălțimea și profunzimea minunii. Apoi astfel urcând împreună cu mine la înălțimea sulului, la ceea ce se spune, să ne plecăm asupra tainelor lui Dumnezeu și să auzim cuvintele de prohodire.

Sf. Ioan Mavropous, Mitropolitul Evhaitelor: Canon inedit la Sfântul Nicolae

1 Decembrie 2018 / Teologie
Miniatură din manuscrisul Vat. gr. 1613

Canonul al 8-lea, al cărui acrostih este acesta:

Laud cu bucurie pe Nicolae prin a opta cântare a cuvintelor, robul Ioan

Glasul al 8-lea
Cântarea 1
Irmosul:

«Pe Faraon cel ce se purta în căruţă l-a afundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel cel ce fugea, mergătorul cel pedestru, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu».

Petre Guran: Sfârșitul Bizanțului

12 Octombrie 2018 / Teologie / Petre Guran

Sfîrșitul Bizanțului, identificat în vulgata istoriografică cu pătrunderea sultanului Mehmed al II-lea în Constantinopol pe 29 mai 1453, surprinde tabloul unei societăți sfîșiate între opțiuni politico-religioase antagonice. Pentru majoritatea bizantiniștilor din țările est și sud-est europene, între Bizanț și ortodoxie se pune un semn de egalitate, iar cele două noțiuni funcționează în sistem de sinonimie sau într-o notă mai emoțională: Bizanțul este patria ortodoxiei. Or, pe 29 mai 1453, Bizanțul nu mai era ortodox.

Pagini