o informare publică așteptată

Enciclica către popor a Sfântului Sinod al Bisericii Greciei cu privire la Sfântul și Marele Sinod

3 Iunie 2016 / Teologie

În pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei ce ar trebui să se desfășoare în Creta, începând cu sărbătoarea Cincizecimii, Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe a Greciei a transmis întregului popor credincios pentru informare, următoarea enciclică, care transmite în linii mare poziția pe care o va avea Biserica Greciei în cadrul acestui eveniment, în ce privește documentele propuse spre aprobare. Propunerile pe care le va susține delegația Bisericii Greciei au fost aprobate în urma consultărilor sinodale din zilele de 24-25 mai 2016. Această scrisoare pastorală se va citi în toate bisericile Greciei în cadrul Sfintei Liturghii, duminică 5 iunie 2016.

 

REPUBLICA ELENĂ

SFÂNTUL SINOD AL BISERICII GRECIEI

Adresă: Ioannou Gennadiou 14 – 115 21 Atena

Tel. 210-7272204, Fax 210-7272210, email: contact@ecclesia.gr

Nr.prot. 2541

Atena, 2 iunie 2016

ENCICLICA 2977

Pliromei creștine a Bisericii Greciei

 

Subiectul: ”Despre Sfântul și Marele Sinod”

Iubiți Părinți și Frați,

Hristos a înviat!

            Cu siguranță cunoașteți că luna aceasta, adică între 17 și 26 iunie, se va întruni în Creta Sfântul și Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe Locale, în urma unei pregătiri de mulți ani, pentru a se consulta în Duhul Sfânt și a arăta unitatea Bisericii Ortodoxe, într-o epocă în care societatea locală și mondială este plină de contradicții și antagonisme. Sfântul Sinod Permanent al Bisericii, împuternicit în acest sens de Sinodul Bisericii Greciei, dorește să vă informeze responsabil cu privire la acest eveniment important.

            Pentru început, amintim că regimul bisericesc este sinodal și ierarhic. Caracterul sinodal presupune existența mai multor oameni în același loc și care s-au adunat în numele lui Hristos, iar caracterul ierarhic presupune că există o ierarhizare a lor, în funcție de harismele pe care le au. La toate nivelurile bisericești (Sfântul Sinod, mitropolii, parohii, mănăstiri) funcționează regimul sinodal și ierarhic și în felul acesta se exprimă adevărul de credință. Acest lucru se vede clar în dumnezeiasca Euharistie, care exprimă modul de funcționare a regimului sinodal, unde există Episcopul ca Întâistătător al adunării euharistice și ca învățător al adevărului, clericii, monahii și mirenii, fiecare cu harisma lui. La fel funcționează și Sinoadele Bisericilor Locale, și Sinoadele Panortodoxe. În felul acesta este slăvit Dumnezeul Treimic.

            De mulți ani, Bisericile Ortodoxe locale au constatat că este necesar să se întrunească Sfântul și Marele Sinod, pentru a fi soluționate anumite probleme eclesiale care durează de mult timp și care preocupă Bisericile locale. Biserica Ortodoxă totdeauna se sfătuiește sinodal pentru soluționarea diferitelor probleme dogmatice, eclesiale, canonice și pastorale.

            În primul  mileniu de creștinism, s-au întrunit Sinoade Locale și Ecumenice. În al doilea mileniu s-au întrunit, de asemenea, Mari Sinoade, având caracter ecumenic și panortodox, dintre cele mai importante menționăm Sinodul de sub Sfântul Grigorie Palama și Sinoadele ulterioare ale Patriarhilor Răsăritului. În realitate, „Biserica este considerată un Sinod continuu”, de altfel, acest lucru înseamnă și cuvântul „biserică”[1]. Astfel, în această evoluție de-a lungul timpului a sinodalității, fără o întrerupere esențială și fără hiatusuri bisericești se încadrează și Sfântul și Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe.

            Cele paisprezece Biserici Ortodoxe Locale, după multe întruniri ale Comisiilor Sinodale pregătitoare, au ales în unanimitate să abordeze la Sfântul și Marele Sinod șase subiecte, anume: 1) ”Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană”, 2) ”Diaspora Ortodoxă”, 3) ”Autonomia și modul de proclamare a acesteia”, 4) ”Taina Cununiei și impedimentele la aceasta”, 5) ”Importanța postului și ținerea lui astăzi”, 6) ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”.

            Comisiile din toate Bisericile au pregătit textele, care au fost semnate de către Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe și în forma finală au fost depuse la Sinoadele Bisericilor Locale, cu posibilitatea ca acestea să propună corecturi și adaosuri, așa cum impune sistemul sinodal al Bisericii.

            În acest scop, s-a întrunit recent în plen Sinodul Bisericii Greciei, pe 24-25 mai, pentru a discuta Hotărârea și Propunerea Sinodului Permanent al Bisericii Greciei luate pe baza propunerilor trimise de ierarhi, ca urmare a îndemnului Preafericitului Arhiepiscop al Atenei și al Întregii Grecii, Ieronim.

            Sinodul Bisericii Greciei, cu deplină credință în învățătura Prorocilor, Apostolilor și Părinților și cu respect față de regimul sinodal al Bisericii Greciei, a studiat exhaustiv propunerile Sinodului Permanent, una câte una, și ca un singur suflet, cu responsabilitate și seriozitate, în unanimitate în cele mai multe puncte și cu majoritate absolută în altele, a făcut corecturi la textele depuse și, acolo unde a fost necesar, a făcut și adaosuri, așa încât acestea să fie hotărârile finale ale Bisericii noastre asupra acestor texte.

            Corecturile și adaosurile, care sunt esențiale și în acord cu experiența și tradiția de veacuri a Bisericii, vor fi depuse la Secretariatul Panortodox al Sfântului și Marelui Sinod în Creta și vor fi prezentate de Preafericitul Arhiepiscop al Atenei și al Întregii Grecii, Ieronim, pentru a fi îmbunătățite textele elaborate deja de Întâistătătorii Bisericilor Locale și, astfel, să fie dată o bună mărturisire bisericească a credinței și unității în lumea contemporană, în acord cu întreaga Tradiție a Bisericii.

            Cu siguranță se știe că Sinodul Bisericii Greciei a discutat aceste probleme importante cu responsabilitate, seriozitate și cunoștință. Important este însă că s-a păstrat unitatea Sinodului. S-au făcut auzite părerile multor ierarhi, iar hotărârile au fost aproape unanime.

            Întrucât în intervalul de timp care a precedat, și-au manifestat neliniștea, în multe aspecte justificată, numeroși clerici, monahi și mireni, cu privire la textele pe care le va discuta Sfântul și Marele Sinod, le recomandăm tuturor să se liniștească, pentru că în primul rând noi, ierarhii, am făcut o mărturisire a credinței și un jurământ la hirotonia noastră de a păstra moștenirea apostolică și patristică, pe care am primit-o și priveghem pentru turma noastră, spre slava lui Dumnezeu și lauda Bisericii.

            Se știe că Sfântul și Marele Sinod își va desfășura lucrările din ziua Cincizecimii până în Duminica Tuturor Sfinților. Aceasta înseamnă că arhiereii și ceilalți clerici și mireni care vor reprezenta Biserica Greciei la Sinodul acesta, așa cum vor face și celelalte Biserici, vor încerca să exprime experiența și credința Tainei Cincizecimii și mărturia Sfinților noștri, care sunt continuarea Cincizecimii în istorie.

            Pentru aceasta, adresăm pliromei cu nume creștin a Bisericii noastre cererea de a se ruga pentru toți, mai cu seamă pentru episcopii, clericii, monahii și mirenii care se vor afla la Sfântul și Marele Sinod, ca să dea mărturia cea bună a credinței noastre ortodoxe, iar Sinodul acesta, prin hotărârile sale, să se dovedească a fi un punct de reper duhovnicesc în viața noastră bisericească.

† Ieronim, Arhiepiscopul Atenei, Președinte,

† Gherman, Mitropolitul Iliei,

† Alexandru, Mitropolitul Mandiniei și Kinuriei,

† Ignatie, Mitropolitul Artei,

† Ignatie, Mitropolitul Larisei și Tirnavei,

† Alexie, Mitropolitul Niceei,

† Ierotei, Mitropolitul Nafpaktosului și Sfântului Vlasie,

† Evsevie, Mitropolitul Samosului și Ikariei,

† Serafim, Mitropolitul Kastoriei,

† Teoclit, Mitropolitul Florinei, Prespelor și Eordeei,

† Nicodim, Mitropolitul Kassandriei,

† Teologos, Mitropolitul Serelor și  Nigritei,

† Macarie, Mitropolitul Sidirokastro-ului,

Secretar-Șef

† Climent al Methonei

Sursa: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=2133&what_sub=egyklioi

Traducere din neogreacă de Tatiana Petrache pentru www.parohiacopou.ro

NB: Rugăm ca preluarea acestui material în alte site-uri să se facă doar cu menționarea sursei: Parohia Sf. Maxim Mărturisitorul-Sf. Grigorie Palama, Iași, www.parohiacopou.ro

 

[1]Gr. ἐκκλησία, „adunare”. [n. trad.]

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular