A poruncit Dumnezeu închiderea bisericilor?

26 Martie 2020 / Cuvinte duhovnicești

Sfântul Anastasie Sinaitul, Întrebări și răspunsuri, 101

          Oare toate relele pe care le-au făcut arabii țărilor și popoarelor creștinilor le-au făcut nouă deplin la porunca și cu îngăduința lui Dumnezeu?

Nu deplin. Să nu fie! Să zicem noi că Dumnezeu le-a poruncit lor să arunce și să calce în picioare Sfântul Lui Trup și Sânge sau moaștele Sfinților Apostoli și ale mucenicilor Lui și altele mii pe care le-au făcut nouă, care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, pe mulți muncindu-i în mod nedrept, pe alții pedepsindu-i pentru credință, vărsând sânge drept și nevinovat, întinând jertfelnicele lui Dumnezeu și locurile închinate, și pe alte femei, auzind că se nevoiau de mulți ani în feciorie, silindu-le la căsătorie, fapte pentru care vor lua în schimb osândă veșnică?  

Și fiindcă cele întâmplate sunt străine pentru mulți, poate chiar de necrezut, ascultă ce arată Scriptura despre acestea.

A fost predat oarecând Israel asirienilor, ca să fie pedepsiți de ei, dar cu cruțare și iubire de oameni. Luând, așadar, asirienii îndrăznire și socotind că spre pieire i-a dat Dumnezeu pe iudei lor, s-au purtat amarnic cu ei și fără milă. Așadar, ascultă ce spune Dumnezeu prin Zaharia profetul despre asirieni: Sunt plin de zel față de Ierusalim și față de Sion. Dar este puternică mânia Mea împotriva neamurilor trufașe! Căci Eu Mă întărâtasem doar puțin, dar ele s-au înverșunat în rele[1].

Ai auzit deci că Dumnezeu i-a predat cu cruțare, dar cei fărădelege s-au purtat fără milă. De aceea i-a și nimicit pe asirieni pentru că s-au purtat rău cu Israel, cum a făcut și cu faraon pentru că și el s-a purtat cu cruzime și necruțător cu iudeii și Dumnezeu l-a scufundat în mare. Ceea ce nădăjduim că se va întâmpla și cu aceștia[2] degrabă.

Este necesar să știm aceasta pentru ca ori de câte ori veți vedea pe cei fărădelege închizând bisericile sau vărsând sânge sau pedepsind cu nedreptate și fără milă sau făcând alte nelegiuiri să nu învinuiți pe Dumnezeu, ci să știți exact că ei fac aceasta din propria lor nelegiuire și îi va aștepta cea mai de pe urmă osândă.

https://teologiesiviata.ro/sfantul-anastasie-sinaitul-intrebari-si-raspunsuri-pastorale

 

[1] Zah. 1, 14-15; cf. Zah 8, 2.

[2] Cu arabii adică.

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular