În sâmbăta de după Botezul Domnului

Sf. Maxim Mărturisitorul: Despre ispitirea Domnului Hristos în pustiu

9 Ianuarie 2015 / Cuvinte duhovnicești

Luca 4, 1-13:

Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie,  
2. Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul. Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; şi, sfârşindu-se ele, a flămânzit.  
3. Şi I-a spus diavolul: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine.  
4. Şi a răspuns Iisus către el: Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu.  
5. Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii.  
6. Şi I-a zis diavolul: Ţie îţi voi da toată stăpânirea aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie şi eu o dau cui voiesc;  
7. Deci dacă Tu Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.  
8. Şi răspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea, satano, căci scris este: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti".  
9. Şi L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe aripa templului şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos;  
10. Căci scris este: "Că îngerilor Săi va porunci pentru Tine, ca să Te păzească";  
11. Şi te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să loveşti de piatră piciorul Tău.  
12. Şi răspunzând, Iisus i-a zis: S-a spus: "Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău".  
13. Şi diavolul, sfârşind toată ispita, s-a îndepărtat de la El, până la o vreme.  

Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări și nedumeriri, 194:

    Ce înseamnă în Evanghelie când după ce Domnul a biruit toată ispita diavolului, evanghelistul lămureşte că „s-a depărtat de El diavolul până la o vreme”[1]? Care vreme?

    Ispitirile fiind îndoite, de voie şi cele fără voie, adică prin plăcerile trupului şi prin dureri, mai întâi diavolul, ispitindu-L pe Domnul prin lăcomia pântecelui, iubire de arginţi şi slavă deşartă – căci acestea trei sunt aducătoare de plăcere – şi diavolul fiind biruit, s-a depărtat pentru o vreme[2]. Care vreme? Cea a patimilor pe cruce, pentru ca, lovindu-L pe Domnul atât prin ispitele cele fără de voie, cât şi prin durere, precum credea, să poată afla în El ceva din patimile omeneşti, dar a fost izgonit şi prin acestea şi a fost biruit prin cruce şi nimicit.

Din volumul: Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebări și nedumeriri (colecția Viața în Hristos. Pagini de Filocalie 1), Ed. Doxologia, Iași, 2012

 

[1] Luca 4, 13.

[2] Ibidem.

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular