Interpretări ale Părinților

„Cereți și vi se va da" (Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru)

18 Mai 2014 / Cuvinte duhovnicești

     „Cereți și vi se va da”, cereți nu cele vremelnice deșarte și mincinoase (Iona, 2, 9), fiindcă toate cele văzute sunt vremelnice, de vreme ce „toate sunt deșertăciune și vânare de vânt”(Eccl. 1, 14; 2, 11 și 17), iar cele ce nu se văd sunt veșnice (cf. II Cor. 4, 18). Pentru aceea „cereți și vi se va da”. Dar nu ni se poruncește să cerem nimic din cele trupești. Căci știe Tatăl nostru Cel ceresc cele de care aveți nevoie, mai înainte de a cere de la El (Mt. 6, 32-33). Cereți Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și vi se vor da vouă, ba încă și celelalte se vor adăuga vouă și fără cerere. Cine oare a îndrăznit vreodată să ceară de la împăratul cel pământesc ace de cusut sau vreo bucată de petic jalnic, sau lână, sau orice altceva care este nevrednic de împărăția lui ? Iar dacă cineva s-ar arăta cumva cerând asemenea jalnice lucruri împăratului, nu numai că nu va obține fleacurile acestea, ci își va atrage asupra sa și mânia lui, ca unul care l-a insultat pe împăratul. Și dacă împăratul cel pământesc se mânie când i se cer lucruri fără valoare și consideră aceasta o necinste adusă lui, chiar dacă ar fi zgârcit și iubitor de arginți, cu cât mai mult Împăratul împăraților (I Tim. 6, 15) nu se va indigna și va refuza ceea ce I se cere, mai cu seamă atunci când aducem Acestuia o cerere fără valoare.  Se întâmplă aceasta ori de câte ori ne facem cererea noastră pentru ceva trupesc și vremelnic. Și vezi de aici cât de neobișnuit este faptul ! Împăratul cel pământesc le poruncește celor ce stau lângă el să îi trieze pe cei care cer și așa se pot vedea mulți îmbrânciți și bătuți fără milă și alungați în afara porților împărătești și ei, iarăși, fără rușine cerând și zbătându-se, poate nu pentru împărăție, nici pentru bogăția ei, ci pentru ceva mic și neînsemnat și cu totul nevrednic de multă truda aceea. Dar Împăratul puterilor nu poruncește deloc celor de lângă El să-i trieze pe cei ce vor să ceară, ci mai curând le poruncește să conlucreze și ei și El însuși cu propria gură ne îndeamnă : „Cereți și vi se va da”. Și noi refuzăm și când cerem lucruri fără valoare, care nu se cuvin, când tânjim după lucruri mai presus de vrednicia noastră : „Căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide”.  

 (extras din Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru, Comentariu la poruncile Domnului, traducere inedită din greaca veche de Laura Enache)

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular