A înflorit cireșul din curtea casei parohiale, în octombrie

9 Octombrie 2014 / Știri din parohie
  • A înflorit cireșul în curtea casei parohiale în luna octombrie!
    A înflorit cireșul în curtea casei parohiale în luna octombrie!

...şi asta ne-a dus cu gândul la următoarele versete din Psalmul 102 (v. 15-19):

„Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.

Că duh a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.

Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,

Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui

Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele.”

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular