Petre Guran

Arhitectura eclesială în prezent (video)

28 Ianuarie 2014 / Noua biserică / Pr. Dragoș Bahrim
Școala de la Bunești, detaliu trapeză (2013), arhitect Ana-Maria Goilav-Guran

La începutul anului 2010 am inițiat o dezbatere despre arhitectura bisericească mai veche și mai nouă și despre proiectul bisericii noastre, demersul concretizându-se în întâlnirea din seara zilei de 4 ianuarie din atrium-ul Seminarului Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare din Iași intitulată Atelierul de biserici.