patristica

Sf.Macarie Egipteanul: Omul este adevărata Biserică a Dumnezeului Celui Viu

2 Noiembrie 2016 / Teologie
Biserica - foto: Daniel Bejenaru Biserica - foto: Daniel Bejenaru

Sfântul Macarie Egipteanul Cuvinte duhovnicești, Colecția I,  52, 1-2

Că iconomia sfintei Biserici văzute este chip al sufletului nevăzut și sfințit

1. Toată iconomia văzută a Bisericii lui Dumnezeu s-a făcut pentru firea vie și înțelegătoare a sufletului rațional făcut după chipul lui Dumnezeu[1], care este biserica vie și adevărată a lui Dumnezeu. Și de aceea cele necuvântătoare și neînsuflețite și trupești[2] au fost cinstite cu numiri asemănătoare cu ale celor raționale și însuflețite și cerești, pentru ca sufletul pruncesc călăuzit fiind prin umbră să ajungă la adevăr. Căci omul lui Dumnezeu este Biserica lui Hristos și templu al lui Dumnezeu și jertfelnic adevărat și jertfă vie[3], prin care și cele trupești, sfințite fiind, au primit numirea celor cerești. 

2. Căci așa cum slujirea și petrecerea legii era umbră a Bisericii de acum a lui Hristos, tot așa Biserica văzută de acum este umbră a omului celui dinlăuntru rațional și adevărat. Iată, toată iconomia văzută și slujirea tainelor Bisericii trece la sfârșitul veacului și rămâne firea înțelegătoare a omului lăuntric, pentru care trebuie să fie săvârșită toată iconomia și slujirea tainelor celor cerești ale Bisericii lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt, pentru ca sufletul, fiind făcut cu adevărat templu sfânt al lui Dumnezeu și Biserică a lui Hristos prin lucrarea vie a Duhului, să devină moștenitor al vieții veșnice.

Traducere de L. Enache după Sancti Patris Nostri Macarii Aegyptii (Symeonis Mesopotamitae), Sermones ascetici et epistulae, Collectio I, ed. A. Dunaev, V. Desprez, Sf. Munte Athos, Moscova, 2015, pp. 627-628; traducere în pregătire pentru colecția Viața în Hristos. Pagini de Filocalie, în curs de apariție, Editura Doxologia, 2017.

 

[1] Cf. Fac. 1, 26.

[2] A se înțelege zidurile…

[3] Rom. 12, 1.

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular