Cuviosul Teognost

De ce cad unii clerici în păcate trupești?

24 Iulie 2017 / Cuvinte duhovnicești
foto: Deborah Roffel foto: Deborah Roffel

Iată un răspuns atribuit sfântului Atanasie cel Mare:
„Pofta trupurilor vine omului de la calda amestecare a trupului sau de la o mai mare desfătare de bucate și de somn și de odihnă, poate și din lucrare satanică, dar și de la a-i judeca pe alții sau din înălțarea cugetului, când cineva se trufește pentru curăția lui. Căci se îngăduie ca unul ca acesta să cadă pentru ca, prin curvie, să lepede mândria și, condus fiind la smerenie, să dobândească mântuire. Căci din comparația celor două rele, mai ușoară este față de mândrie păcatul natural al curviei.
Deși unii spun că păcatul trupesc are iertare mai presus de toate păcatele, ca unul care se stârnește din mișcarea naturală care este în om, totuși Apostolul, dimpotrivă, numește curvia mai grea decât toate păcatele, zicând că: Orice păcat afară din trup este, iar cel ce curvește în însuși trupul său păcătuiește (I Cor. 6, 18.), fiindcă din propriul trup, ca o substanță, își dă sămânța lui satanei. A mânca este firesc și totuși iată că Dumnezeu l-a osândit pe Adam care, prin mâncare, a călcat porunca.”

din Cuviosul Teognost, Tezaurul

https://edituradoxologia.ro/tezaurul

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular