final de etapă în construcția bisericii

El este Cel care a pus cerul ca o boltă (Isaia 40, 22)

20 Februarie 2016 / Noua biserică / Pr. Dragoș Bahrim
 • ca o roată în roată (Iezechiel 1, 16)
  ca o roată în roată (Iezechiel 1, 16)
 • Simetrie
  Simetrie
 • Îngerii din cer în chip nevăzut înconjoară cu frică Crucea cea de viață purtătoare...
  Îngerii din cer în chip nevăzut înconjoară cu frică Crucea cea de viață purtătoare...
 • Simetrie
  Simetrie

Astăzi ne-am apropiat de finalul etapei actuale din construcția bisericii Sfinților Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama, încheind placările în interior. Formele interioare, volumul, geometria, trebuie să recunosc că mi-au produs o mare uimire în ultimele zile, descoperind parcă o Taină care era mai înainte de noi. E mult mai mult decat m-am așteptat.

În plus proiectoarele pe care le-am așezat pentru a lumina extreriorul bisericii au desenat, cu voia lui Dumnezeu, Crucea cea de viață făcătoare, înconjurată de 4 perechi de aripi îngerești, sugerându-ne parcă, ceea ce trebuie să luăm deja în calcul pentru realizarea proiectului iconografic...

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică Crucea cea de viață purtătoare și, văzând-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire, se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a lumii; Bucură-te, slava Bisericii;
Bucură-te, că izvorăști tămăduiri cu îndestulare;
Bucură-te, că luminezi marginile lumii;
Bucură-te, lemn de viață mirositor și vistieria minunilor;
Bucură-te, preafericită și de daruri dătătoare;
Bucură-te, că ești dumnezeiesc așternut picioarelor;
Bucură-te, că te-ai așezat spre închinarea tuturor;
Bucură-te, pahar plin de curată băutură;
Bucură-te, luminător al strălucirii celei de sus;
Bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea;
Bucură-te, prin care este închinat Ziditorul;
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor!

(Acatistul Sfintei Cruci, icosul 1)

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular