încă în plină iarnă ușoară

Jurnal de șantier: 4 februarie 2015

24 Februarie 2015 / Noua biserică / Pr. Dragoș Bahrim
 • pregătim grinda de înălțare
  pregătim grinda de înălțare
 • vizită la șantier
  vizită la șantier
 • bucuria definirii spațiului bisericii
  bucuria definirii spațiului bisericii
 • Petre și Iulian
  Petre și Iulian
 • Cezar
  Cezar
 • Pr. Dragoș și Petre
  Pr. Dragoș și Petre
 • Cătălin Jeckel, Pr. Dragoș, Petre Guran, ing. Iulian Năstase
  Cătălin Jeckel, Pr. Dragoș, Petre Guran, ing. Iulian Năstase
 • întelepciunea și-a zidit sieși casă (Prov. 9, 1)
  întelepciunea și-a zidit sieși casă (Prov. 9, 1)

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: "În casa Domnului vom merge!"  
Stăteau picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime!  
Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porţi sunt strâns-unite.  
Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului.  
Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David.  
Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine.  
Să fie pace în întăriturile tale şi îndestulare în turnurile tale.  
Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam despre tine pace.  
Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ţie.

[Psalmul 121]

De vizionat și modul în care s-a făcut înălțarea unei grinzi în aceeași zi aici:

 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular