Sf. Ioan al Evhaitelor

Iisuse, vântură pleava răutăților mele prin suflarea Duhului Tău!

  • Pagină din Theotokarionul lui Ioan Mavropous, Munchen, mss. gr. 619
    Pagină din Theotokarionul lui Ioan Mavropous, Munchen, mss. gr. 619

Iisuse, Bunule, Cel ce ți-ai însângerat mâinile pe cruce și pe mine m-ai izbăvit din patimi nelegiuite și de sângiuri blestemate, scoate sufletul meu din cugetul trupului, izbăvește-mă de voirea sângelui și dă-mi mie să fac voia Ta.

Ca fiu, nu am iubit cu-adevărat pe Tatăl meu, Hristoase, ca simbriaș primind simbria, nu m-am supus cu credință, ca rob recunoscător Ție, de frica pedepselor nu Ți-am slujit. Cu ce ochi, dar, voi privi la Tine?

Pe călăreții egipteni[1], căpeteniile cele înțelegătoare care mă urmăresc, scufundă-i în Marea Roșie cu sângele coastei tale celei fără prihană[2], Mântuitorule, arătând jalnicul meu suflet neprins de uneltirile lor și nebiruit.

Mai înainte de moarte, omorât de plăceri, deși viu, m-am făcut mort și îngropat fiind de nenorocirile deznădejdii, mai înainte de mormânt, în mormânt locuiesc. Cel ce cu moartea ai omorât iadul și moartea[3], și morminte ai deșertat cu mormântul Tău, prin Cuvântul Tău[4], viază-mă, Hristoase.

În jitnițele cele înțelegătoare adună-mă ca pe grâul curat, vânturând pleava răutăților mele prin suflarea Duhului Tău, risipind cu vânturătoarea milostivirii Tale, pănușele stogurilor mele, Creatorule[5], Cultivatorule, Atotputernice[6].

Slavă…

Izvorul vieții și al bunătății[7], Iisuse Hristoase Dumnezeule, nu mă adăpa pe mine cu drojdia paharului Tău[8], ci dă-mi mie apa cea vie și săltăreață la viața veșnică a iertării păcatelor, ca bând-o, să nu însetez[9] în gheena focului.

Şi acum...

Mai presus decât serafimii cei de foc, clește viu cu totul de aur, ca una care ai purtat în curate mâini cărbunele cel nematerialnic al dumnezeirii, arde cu el spinii păcatelor mele[10], Fecioară preanevinovată, și veștejește focul plăcerilor mele.

Extras din volumul Sfântul Ioan Mavropous, Mitropolitul Evhaitelor, Canoane de mângâiere la Domnul nostru Iisus Hristos și la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, trad. Laura Enache, studiu introductiv de Pr. Dragoș Bahrim, Ed. Doxologia, Iași, 2015 (în tipar)

 

[1] Ieş. 15, 4.

[2] Cf. In 19, 34.

[3] Cf. Evr. 2, 14.

[4] Cf. Mt. 27, 52-53.

[5] Cf. Mt. 3, 12; Lc. 3, 17.

[6] Cf. In 15, 1.

[7] Cf. Ps. 35, 10.

[8] Cf. Ps. 74, 8; Mt. 20, 22-23.

[9] Cf. In 4, 10-14.

[10] Cf. Is. 6, 6; Ps. 117, 12.

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular