Duminica a XXXII-a după Rusalii

Sf. Maxim Mărturisitorul despre ce semnifică Zaheu și cele petrecute cu el

30 Ianuarie 2016 / Cuvinte duhovnicești

Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări și nedumeriri, 46

Ce înseamnă în Evanghelie Zaheu vameşul, şi cele cu privire la el?[1]

Zaheu vameşul este cel ce vămuieşte zidirea lui Dumnezeu pentru propria plăcere. Dar aude Cuvântul Care trece pe acolo şi se urcă într-un sicomor, când se naşte în el cuvântul pocăinţei. Atunci îl convinge să urce mai presus de cugetul trupului[2], căci aceasta înseamnă sicomorul. Căci de acolo va privi nestingherit Cuvântul şi Îl va auzi pe El zicându-i: coboară-te repede[3] adică dacă însetezi să Mă primeşti întreg în casa ta, nu socoti că este de ajuns numai să fii mai presus de cugetul trupesc, ci croieşte drum către Mine prin lucrarea virtuţilor.

Iar faptul că a întors împătrit[4], aceasta arată fie că se foloseşte de fiecare dintre cele patru virtuţi naturale pentru împlinirea faptelor bune, fie că depărtează de la sine lucrarea păcatului, învoirea cu fapta, preocuparea cu amintirile şi închipuirile deşarte. Astfel depărtează lucrarea păcatului prin înfrânare, consimţirea (învoirea cu păcatul) prin trezvie, atenţie, şi paza gândurilor, amintirile prin lecturile sfinte, iar închipuirile deşarte prin rugăciunea încordată. Fie că vorbește despre lucrarea practică, naturală, teologică şi a rugăciunii. Practica rugăciunii este mai înaltă decât teologia care contemplă ceea ce este dumnezeiesc din cele create, căci rugăciunea uneşte sufletul mai presus de cunoaştere şi în chip de negrăit cu Dumnezeu. 

[1] Cf. Luca 19, 1- 10.

[2] Cf. Rom. 8, 6.

[3] Luca 19, 5.

[4] Luca 19, 8.

[Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări și nedumeriri, VHPF 1, trad. L. Enache, ediție de pr. D. Bahrim, Ed. Doxologia, Iași, 2012, pp.112-113]

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular