Sf. Anastasie Sinaitul

Ce sunt păcatele din neştiinţă?

15 Martie 2017 / Patristica

 

Care sunt păcatele cu știință și care sunt cele cu neștiință și care dintre ele sunt mai grele?

  1. Păcatele cu știință sunt cele pentru care te mustră conștiința că ai făcut rău, iar păcatele cu neștiință sunt toate acele lucruri pe care tu socotești că le-ai făcut bine, ele fiind rele.
  2. Se cuvine a ști că multe dintre cele ce săvârșim cu neștiință au o mai mare osândă decât cele cu știință. Căci toate ereziile sunt convinse că sunt dreptcredincioase, iar elinii îi pedepseau pe mucenici socotind că fac bine și cei de acum care ard biserici[1] socotesc că aceasta este ca o jertfă lui Dumnezeu și cei ce L-au răstignit pe Hristos nu știau ce fac[2] și Irod pentru jurământul lui, fiindcă îl socotea bun, l-a ucis pe Ioan[3] și sora lui Moise, care s-a umplut de lepră socotea ca legiuit să îl cârtească pe Moise[4].
  3. Este necesar să știm acestea ca să nu socotim că nu vom da socoteală pentru păcatele din neștiință.
extras din Sf. Anastasie Sinaitul, Întrebări şi răspunsuri, 87, trad. Laura Enache, ed. pr. Dragoş Bahrim, în pregătire pentru colecţia Viaţa în Hristos, Pagini de Filocalie 7, Ed. Doxologia, Iaşi, 2017

 

[1] Aluzie la persecuţiile arabilor musulmani, care luaseră amploare în timpul în care Sfântul Anastasie scria aceste rânduri, în a doua jumătate a secolului al VII-lea.

[2] Lc. 23, 24.

[3] Cf. Mc. 6, 27.

[4] Num. 12, 1-4, 11. 

 

 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular