dar neprețuit al Mănăstirii Peșterii din Pafos

Sfântul Neofit rămâne în Parohia din Copou

17 Octombrie 2016 / Istoricul parohiei / Pr. Dragoș Bahrim

Parohia noastră a dobândit astăzi un mare dar, o parte din moaștele sfântului Neofit Zăvorâtul din Pafos. Cuvintele sunt palide în a exprima bucuria care a pus stăpânire pe toți cei prezenți la biserica noastră în ziua ce a trecut, încât galeria foto (realizată de Oana Nechifor) este mult mai sugestivă decât cuvintele mele.

Sfintele moaște reprezintă o prezență reală a sfinților și o mărturie vie a împlinirii în ei a chemării la îndumnezeire a tuturor oamenilor. Sfântul Neofit s-a bucurat din plin de belșugul revărsării harului lui Dumnezeu, care l-a făcut să devină „izvor de apă curgătoare spre viața veșnică” (In 4,14). De aceea, el scria despre sine: „«Oricine este născut din trup trup este, ceea ce se naște din Duh duh este». Pentru aceea și eu ca unul care m-am născut din El și mă împărtășesc de El am venit să filosofez pe scurt despre El cu frică și cu dor. Pentru aceea m-am născut de sus și am fost învrednicit de înfiere și prin El iarăși sunt răscumpărat din căderi. Sunt convins și cred că sunt curățit de El și luminat atunci când vorbesc despre El.” 

Cinstea cea mai mare pe care i-o putem da însă va fi aceea de a-i citi cărțile și a pune în practică poruncile lui Hristos, așa cum el însuși ne învață în scrierile sale: „Cei ce se ostenesc cu cuvântul și cu învățătura să se învrednicească de îndoită cinste[1], zice Apostolul. Dar eu spun acestea nu ca să pretind cinstea voastră. Căci cinstea mea și slava și folosul le socotesc a fi mântuirea voastră, progresul vostru, pocăința fiecăruia dintre voi, întoarcerea fiecăruia, îndreptarea fiecăruia și depărtarea de tot răul. Aceasta este cinstea mea și bucuria, câștig nedeșertat, dacă voi vedea și voi auzi despre voi că și mici, și mari, căutați calea mântuirii și vă luptați să fiți mântuiți.” (Cateheza 9, în Sf. Neofit Zăvorâtul, Scrieri, vol. 2, pp. 101-102)

 

[1] I Tim. 5, 17. 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular