Instrumenta Patristica

Sf. Maxim Mărturisitorul: bibliografia românească / St. Maximus the Confessor: The Romanian Bibliography

18 Martie 2015 / Teologie / Pr. Dragoș Bahrim

Bibliografia Sfântului Maxim Mărturisitorul:

Lista operelor, ediții ale textelor originale, traducerile românești și literatura secundară maximiană cuprinzând lucrările autorilor români sau ale autorilor străini traduși în limba română

ultima actualizare: 14.03.2022

Această bibliografie se dorește a fi o resursă în primul rând pentru toți cititorii din România interesați de studiul Sfântului Maxim Mărturisitorul și am încercat să evidențiez toate contribuțiile posibile atât ale studioșilor români din țară cât și din afara ei. Am adăugat de asemenea lucrările autorilor străini traduse în limba română. Am încercat să acopăr doar cantitativ toate titlurile, fără o selecție după calitatea lor, deși poate unele dintre ele nu sunt relevante. În deschidere am dat și o listă a principalelor resurse bibliografice realizate de-a lungul anilor, privind Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Rog pe toți cei care observați omisiuni sau aveți noutăți, să mi le aduceți la cunosștință, pentru a le semnala ca atare în listă.

 1. Surse bibliografice

Gatti, Maria Luisa, Massimo il Confessore. Saggio di bibliografia generale ragionata e contributi per una ricostruzione scientifica del suo pensiero metafisico e reliogioso. Introduzione di G. Reale (Pubblicazioni del Centro di Ricerche di Metafisica. Sezione di Metafisica del Platonismo nel suo sviluppo storico e nella filosofia patristica. Studi e testi 2), Milano, 1987

Geerard, M., Clavis Patrum Graecorum [CPG], vol. III, Brepols-Turnhout, 1979, Supplementum, 1998 (ed. M Geerard et J. Noret), n. 7688-7721.

Halkin, François, Bibliotheca Hagiographica Graeca [BHG], 3 vol., Bruxelles, 1957.

Knežević, Mikonja, „Bibliographia Maximiana. A Bibliographical Guide to the Studies of Philosophy and Theology of St. Maximus the Confessor”, Луча. The Semiannual Journal of Philosophy and Sociology (Niksič, Montenegro), XXI-XXII, 2004-2005, pp. 583-687.

Knežević, Mikonja, Maximus the Confessor (580-662): Bibliography, col. Bibliographia serbica theologica, 6, Belgrade, 2012.

Larchet, Jean-Claude, Saint Maxime le Confesseur (580-662) (coll. Initiations aux Pères de l’Église), Paris, 2003, pp. 229-283; ediția a II-a, în limba română: Sfântul Maxim Mărturisitorul. O introducere, trad. Marinela Bojin, ediție de pr. Dragoș Bahrim, col. Patristica. Studii, nr. 3, Ed. Doxologia, Iași, 2013, pp. 277-397.

Merticariu, Varlaam, Literatura patristică în teologia românească. I. Bibliografie, Basilica, Bucureşti, 2009.

Portaru, Marius, „Contribuția Pr. Dumitru Stăniloae (1903-1993) în domeniul traducerilor patristice românești. Problema cronologiei traducerilor, principiile traductologice și receptarea critică”, Studii Teologice, anul IV (seria a III-a), 2008, nr. 3, pp. 103-141.

Van Deun, Peter, ”Maxime le Confesseur. État de la question et bibliographie exhaustive”, Sacris erudiri. A Journal on the Inheritance of Early and Medieval Christianity, 38, 1998-1999, pp. 485-573.

Van Deun, Peter, “Développements récents des recherches sur Maxime le Confesseur (1998-2009)”, Sacris Erudiri. A Journal on the Inheritance of Early and Medieval Christianity, 48, 2009, pp. 97-167.

 

 1. Operele Sfântului Maxim Mărturisitorul. Ediții și traduceri românești

Ambigua ad Iohannem [Ambigua către Ioan, CPG 7705]

      Ediții:

 • F. Oehler, PG 91, 1061A-1417C.
 • Ediție critică pentru Ambigua 47 de Edouard Jeauneau în Jean Scot, Commentaire sur l’évangile de Jean (Sources chrétiennes 180), Paris, 1972, p. 390-394.
 • Ediţie critică a traducerii latine a lui Ioannis Scotus Eriugena de E. Jeauneau, Ambigua ad Iohannem iuxta Iohannis Scotti Eriugenae latinam interpretationem (Corpus Christianorum. Series Graeca 18), Turnhout, Brepols, 1988, p. 3-287.
 • Maximos the Confessor, On Difficulties in the Church Fathers: The Ambigua, (Dumbarton Oaks Medieval Library), edited and translated by Nicholas Constas, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press  2014, vol. I:  Ambigua Iohannem, 1–22, pp. 61-451; vol. II: Ambigua Iohannem, 23–71, pp. 1-331.

     Traduceri:

 • pr. Dumitru Stăniloae în Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea I. Ambigua și PSB 80, Bucureşti, 1983, pp. 65-353.
 • Ioan I. Ică jr., traducere a Ambigua 43, 21 şi 42 în Panayotis Nellas, Omul - animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie, trad. şi studiu introductiv de I.I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2002, p. 208-216.
 Ambigua ad Thomam [Ambigua către Toma; CPG 7705]

     Ediţii:

 • F. Oehler, PG 91, 1032A-1060D.
 • Ediţie critică Bart Janssens, Maximi Confessoris Ambigua ad Thomam una cum Epistula secunda ad eundem (Corpus Christianorum. Series Graeca 48), Turnhout, Brepols, 2002, p. 3-34.
 • Maximos the Confessor, On Difficulties in the Church Fathers: The Ambigua, (Dumbarton Oaks Medieval Library), edited and translated by Nicholas Constas, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press  2014, vol. I:  Ambigua ad Thomam, 1–5, pp. 1-59.

     Traduceri:

 • pr. Dumitru Stăniloae în Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea I. Ambigua, PSB 80, Bucureşti, 1983, pp. 45-64.
Capita X

      Ediţie:

 • F. Combefis, PG 90, 1185-1189.

      Traducere:

 • Marius Portaru, „Sf. Maxim Mărturisitorul. Zece capete despre virtute şi păcat. Problema autenticităţii”, Studii Teologice 3, 3, 2007, pp. 147-150, traducere reluată în volumul Bogdan Tătaru-Cazaban (ed.), Comuniune și contemplație. Despre creștinismul patristic și bizantin. Volum dedicat părintelui ieromonah Iustin Marchiș cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Zeta Books, București, 2011, pp. 38-41.
Capita XV [Cincisprezece capete, CPG 7695]

       Ediţie:

 • F. Combefis, PG 90, 1177-1185.

       Traducere:

 • Ioan I. Ică jr., Mystagogia Trinitatis. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat în teologie, Cluj-Napoca, 1998, Anexa 6, pp. 510- 515; în varianta tipărită a lucrării apărută la Ed. Deisis, Sibiu, 1998, pp. 464-468.
Capita de caritate [Capete despre dragoste, CPG 7693]

       Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 960-1080.
 • A. Ceresa-Gastaldo în Massimo Confessore, Capitoli sulla carità, edici criticamente con introduzione, versione e nota (Verba Seniorum, Collana di Testi e Studi Patristici 3), Rome, 1963.

       Traducere:

 • Pr. Dumitru Stăniloae în Cele patru sute de capete despre dragoste în Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţa, lumina şi desăvârşi, vol. 2, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1947, pp. 36-123; Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 53-121, ediția 2009, pp. 50-113. 
Capita theologica et œconomica [Capete teologice şi iconomice, CPG 7694]

         Ediţie:

 • F. Combefis, PG 90, 1084-1173.

         Traduceri:

 • Pr. Dumitru Stăniloae în Cele două sute de capete despre cunoştinţa de Dumnezeu şi iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu în Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţa, lumina şi desăvârşi, vol. 2, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1947, pp. 124-208; Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 127-205, ediția 2009, pp. 118-188.
 • W. A. Prager în Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete gnostice despre teologie şi despre iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu, Ed. Herald, Bucureşti, 2008.  
Computus ecclesiasticus [CPG 7706]

         Ediţie:

 • D. Petau în PG 19, 1217A-1280C.
Disputatio cum Pyrrho [Disputa cu Pyrrhus, CPG 7698]

        Ediţii:

 • F. Combefis, PG 91, 288-353.
 • M. Doucet, Dispute de Maxime le Confesseur avec Pyrrhus, Disertatie, Montréal, 1972, pp. 542-610.

         Traducere:

 • pr. Dumitru Stăniloae în Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea a II-a. Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti, PSB 81, Bucureşti, 1990, pp. 320-356.
Disputatio Bizyae [Disputa de la Bizya, CPG 7735; BHG 1233]

        Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 136-172; PL 129, 625-658.
 • P. Allen şi B. Neil, Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris il­lustrantia (Corpus Christianorum. Series Graeca 39), Turnhout-Leu­ven, Brepols, 1999, pp. 73-151.

        Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în Discuţiile de la Bizya şi Rhegium, în vol. Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 137-168.
Epistulae XLV [Epistole, CPG 7699]

        Ediţie:

 • F. Combefis, PG 91, 364-649.

        Traduceri:

 • Pr. Dumitru Stăniloae, Epistolele Sfântului Maxim Mărturisitorul despre cele două firi în Hristos şi despre viaţa duhovnicească, în Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea a II-a. Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti (PSB 81), Bucureşti, 1990, pp. 9-175.
 • Ioan I. Ică jr. în Mitropolia Ardealului 4, 1985 (Epistolele 28-31, 8, 21 şi 25), 11-12, 1985 (Epistolele 22-23, 32-39 şi 9), 1, 1986 (Epistolele 4 şi 5), 2, 1986 (Epistolele 20 şi 11), 5, 1986 (Epistolele 10 şi 43), 1, 1988 (Epistolele 2 şi 3).
 • Ioan Ică sr., „O aniversare patristică. 1300 de ani de la moartea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Mitropolia Ardealului, 1-2, 1962, pp. 71-75 (Epistola 3).
Ex epistola sancti Maximi scripta ad abbatem Thalassium = Epistula A [Epistola către avva Talasie, CPG 7702]
        Ediţii:
 • J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, X, Florence, 1764, col. 677-678.
 • PL 129, 583-586 (traducerea latină a lui Anastasie Bibliotecarul).
Epistula ad Anastasium monachum discipulum [Epistola către Anastasie monahul, CPG 7701, BHG 1232]

        Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 132A-133A, PL 129, 621-624.
 • P. Allen şi B. Neil, Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris il­lustrantia (Corpus Christianorum. Series Graeca 39), Turnhout-Leu­ven, Brepols, 1999, pp. 160-164.

          Traducere:

 • Ioan I. Ică jr., Epistola celui între sfinţi avvă Maxim către Anastasie Monahul în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 169-173.
Epistula secunda ad Thomam [Epistola a doua către Toma, CPG 7700]

          Ediţii:

 • P. Canart, “La deuxième lettre à Thomas de saint Maxime le Confesseur”, Byzantion, 34, 1964, pp. 427-445.
 • B. Janssens în Maximi Confessoris Ambigua ad Thomam una cum Epistula secunda ad eundem (Corpus Christianorum. Series Graeca 48), Turnhout, Brepols, 2002, pp. 37-49.

          Traducere:

 • Ioan I. Ică jr., „Sf. Maxim Mărturisitorul. Epistola a doua către ava Toma”, Revista Teologică, s.n., 3 (75), 1993, 3, p. 37-45, și în Mystagogia Trinitatis. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat în teologie, Cluj-Napoca, 1998, Anexa 4, pp. 498- 507; în varianta tipărită a lucrării apărută la Ed. Deisis, Sibiu, 1998, pp. 452-461.
Epistula VIII [sfârşitul inedit]

           Ediţie:

 • R. Devreesse, „La fin inédite d’une lettre de saint Maxime: un baptême forcé de juifs et de samaritains à Carthage en 632”, Revue des sciences reli­gieuses, 17, 1937, pp. 34-35.

          Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 51-52.
Expositio in psalmum LIX [Tâlcuire la Psalmul 59, CPG 7690]

      Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 856-872.
 • R. Cantarella, S. Massimo Confessore, La mistagogia ed altri scritti, Florence, 1931, pp. 4-24.
 • P. Van Deun, Maximi Confessoris opuscula exegetica duo (Corpus Christianorum. Series Graeca 23), Turnhout, Brepols, 1991, pp. 3-22.

      Traduceri:

 • Pr. M. Hancheş, „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Comentariu la Psalmul 59”, Altarul Banatului, 10-12, 2003, pp. 93-103.
 • M. Portaru, „Sf. Maxim Mărturisitorul, Tâlcuire la Psalmul LIX”, Studii Teologice, 6, 3, 2010, pp. 211-236.
Expositio orationis dominicae [Comentariul la Rugăciunea Domnească, CPG 7691]

        Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 872-909.
 • P. Van Deun, Maximi Confessoris opuscula exegetica duo (Corpus Christianorum. Series Graeca 23), Turnhout, Brepols, 1991, pp. 27-73.
 • Traducere:
 • Pr. Dumitru Stăniloae în Scurtă tâlcuire a rugăciunii Tatăl nostru în Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţa, lumina şi desăvârşi, vol. 2, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1947, pp. 253-285; Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 247-276, ediția 2009, pp. 227-253.
Liber asceticus [Cuvânt ascetic, CPG 7692]

        Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 912-956.
 • Peter Van Deun, Maximi Confessoris Liber asceticus (Corpus Christianorum. Series Graeca 40), Turnhout, Brepols, 2000, pp. 4-123.

        Traducere:

 • Pr. Dumitru Stăniloae în Cuvânt ascetic prin întrebări şi răspunsuri  în Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţa, lumina şi desăvârşi, vol. 2, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1947, pp. 1-35; Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 24-52, ediția din 2009, pp. 23-49.
Mystagogia [Mystagogia, CPG 7704]

       Ediţii:

 • F. Combefis, PG 91, 657-718.
 • C. G. Sotiropoulos, Ἡ μυσταγωγία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. Εἰσαγωγή, κείμενον, κριτικὸν ὑπόμνημα, Atena, 1978, 1993².
 • C. Boudignon, La “Mystagogie” ou traité sur les symboles de la litur­gie de Maxime le Confesseur (580-662). Édition, traduction, commentaire, Disertație, Université d’Aix-en-Provence, 2000.
 • C. G. Sotiropoulos, La Mystagogie de saint Maxime le Confesseur, Athènes, 2001³.
 • C. Boudignon, Maximi Confessoris Mystagogia (Corpus Christianorum. Series Graeca 69), Turnhout, Brepols, 2011.

       Traduceri:

 • Pr. Dumitru Stăniloae, “Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii”, Revista Teologică, vol. 34, nr. 3-4, 1944, pp. 162-181, nr. 7-8, pp. 335-356, traducere reeditată în volum la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000.
 • Ciprian Streza, Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Text, traducere, comentariu teologic, Editura Universităţii Lucian Blaga, Ed. Andreiana, Sibiu, 2009, pp. 25-123.
 • Ioan I. Ică jr. în „Iniţiere în misterul Bisericii pentru monahi din Africa bizantină în anii 630 - Mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul: textul critic şi o nouă traducere”, Tabor, anul V, nr. 10, ianuarie 2012, p. 15-36, traducere reluată în volumul Ioan I. Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului — integrala comentariilor liturgice bizantine (studii și texte), Ed. Deisis, Sibiu,  2012, pp. 203-239.
Opuscula theologica et polemica [Opuscule teologice şi polemice, CPG 7697]

         Ediţie:

 • F. Combefis, PG 91, 9-285. Unele dintre opuscule au fost editate separat critic:
 • Opusculul 18, de Peter Van Deun, „L’”Unionum definitiones” (CPG 7697, 18) attribué à Maxime le Confesseur: étude et édition”, Revue des études byzantines, 58, 2000, p. 145.
 • Opusculul 25, de Peter Van Deun, “Les Capita X de duplici voluntate Domini attribué à Maxime le Confesseur (CPG 7697, 25)”, Jounal of Eastern Christian Studies, 60, 1-4, 2008, pp. 207-213.

         Traducere:

 • Pr. Dumitru Stăniloae, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri despre cele două voinţe în Hristos, în Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea a II-a. Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti, PSB 81, Bucureşti, 1990, pp. 177-320.
Quaestiones ad Thalassium [Răspunsuri către Talasie, CPG 7688]

       Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 244-785.
 • C. Laga et C. Steel în Maximi Confessoris Quaestiones ad Thalas­sium I (qu. I-LV) (Corpus Christianorum. Series Graeca 7), Turn­hout, Brepols, 1980; Maximi Confessoris Quaestiones ad Thalassium II (qu. LVI-LXV) (Corpus Christianorum. Series Graeca 22), Turnhout, Brepols, 1990.
 • M.-J. van Esbroeck, "La question 66 du 'Ad Thalassium' géorgien", în A. Schoors - P. Van Deun (éd.), Philohistôr. Miscellanea in honorem Caroli Laga septuagenarii (Orientalia Lovaniensia Analecta 60), Leuven, 1994, pp. 330-337.

       Traduceri:

 • Pr. Dumitru Stăniloae, Răspunsuri către Talasie în Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţa, lumina şi desăvârşi, vol. 3, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948, pp. 1-460; Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 23-417, ediția  2009, pp. 23-394.
Quaestiones ad Theopemptum [Răspunsuri către Theopempt, CPG 7696]

       Ediţii:

 • F. Combefis, 1393-1400.
 • M. Gitlbauer, Die Ueberreste griechi­scher Tachygraphie im Codex Vaticanus graecus 1809, I. Fasc.(= Separatabdruck aus dem XXVII. Bande der Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 2), Viena, 1878, p. 87-89.
 • R. Cantarella, S. Massimo Confessore, La mistagogia ed altri scritti (Testi cristiani 4), Firenze, 1931, p. 104-116 (text şi traducere), pp. 273, 277-278 (note).
 • B. Roosen, P. Van Deun, „A Critical Edition of the Quaestiones ad Theopemptum of Maximus the Confessor (CPG 7696)”, The Journal of Eastern Christian Studies, 55, 2003, pp. 73-79.
Quaestiones et dubia [Întrebări şi nedumeriri, CPG 7689]

          Ediții:

 • François Combefis, S. Maximi Confessoris, Graecorum theologi eximiique philosophi, operum tomus primus ex probatissimis quaeque mss. codicibus, Regiis, Card. Mazarini, Seguierianis, Vaticanis, Barberinis, Magni Ducis Florentinis, Venetis, etc., eruta, nova Versione subacta, Notisque illustrata, Parisiis, 1675, p. 300–334. Ediție republicată în J.-P. Migne, Patrologia Graeca 90, 785-856.
 • Maximi Confessoris Quaestiones et dubia edidit José H. Declerck (Corpus Christianorum Series Graeca 10), Turnhout, Leuven University Press, Brepols, 1982, CCLIII+255p.

  Traduceri:

 • Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi răspunsuri în Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţa, lumina şi desăvârşi, vol. 2, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1947, pp. 209-252; reeditată în ultima ediţie la Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 206-246, ediția 2009, pp. 189-226.
 • Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri, introducere şi note de pr. prof. Dragoş Bahrim, trad. Laura Enache, Basileia, I, 1, 2008, pp. 139-160 (traducerea întrebărilor 20-49 din ediţia Declerck)
 • Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri (col. Viața în Hristos. Pagini de Filocalie, 1); traducere și note de Laura Enache; studiu introductiv, bibliografie, indici și note de pr. Dragoș Bahrim, Ed. Doxologia, Iași, 2012.
Relatio motionis [Audierea la palat (655) CPG 7736, BHG 1231]

      Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 109-129; PL 129, 603-622.
 • P. Allen şi B. Neil, Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris il­lustrantia (Corpus Christianorum. Series Graeca 39), Turnhout-Leu­ven, Brepols, 1999, pp. 13-51.

      Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 115-136.
Scolia in Corpus Areopagiticum (fragmenta) [Scolii la operele Sfântului Dionisie Areopagitul (fragmente), CPG 7708]

        Ediţii:

 • PG 4, 15-432, 527-576.
 • ­Fragmente la S. L. Epifanovič, Materialy k izučeniju žizni i tvorenij prep. Maksima Ispovědnika, Kiev, 1917, pp. 101-208.
 • B. R. Suchla, Corpus Dionysiacum  IV/1. Ioannis Scythopolitani prologus et scholia in Dionysii Areopa­gitae librum De divinis nominibus cum additamentis interpretum aliorum (Patristische Texte und Studien 62), Walter De Gruyter, Berlin, 2011.

          Traducere:

 • Pr. Dumitru Stăniloae, după PG 4, în volumul Sf. Dionisie Areopagitul, Opere complete, Ed. Paideia, București, 1996, pp. 41-59, 103-119, 177-228, 251-254, 271-281.   
Vita Virginis [Viaţa Maicii Domnului]

       Ediţii:

 • M. Van Esbroeck, Maxime le Confesseur, Vie de la Vierge (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 478-479, Scriptores Iberici 21-22), Louvain, Peeters, 1986.

       Traducere:

 • Ioan I. Ică jr., Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viaţa Maicii Domnului, Ed. Deisis, Sibiu, 1998, pp. 5-128.
Addimenta e variis codicibus [Fragmente diverse editate de S. L. Epifanovič, CPG 7707]

      Ediţie:

 • ­S. L. Epifanovič, Materialy k izučeniju žizni i tvorenij prep. Maksima Ispovědnika [Materiale pentru studiul vieţii şi operei Sfântului Maxim Mărturisitorul], Kiev, 1917, pp. 26-99. Fragmentele editate de S. Epifanovič au fost analizate critic în recenta teză de doctorat a lui B. Roosen, Epifanovitch Revisited. (Pseudo-)Maximi Confessoris Opuscula Varia: A Critical Edition with Extensive Notes on Manuscript Tradition and Authenticity, Leuven, 2001.
Fragmenta in cod. Vat. gr. 1809 [Fragmente diverse editate de M. Gitlbauer, CPG 7709]

       Ediţie:

 • M. Gitlbauer, Die Ueberreste griechi­scher Tachygraphie im Codex Vaticanus graecus 1809, I. Fasc. (= Separatabdruck aus dem XXVII. Bande der Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 2), Viena, 1878, pp. 84-85, 89-90, 94-95.
Fragmenta in Doctrina Patrum [Fragmente pu­blicate de Diekamp în Doctrina Patrum, CPG 7710]

          Ediţie:

 • F. Diekamp, Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi. Ein griechisches Florilegium aus der Wende des siebenten und achten Jahrhunderts, Münster, 1907: 21, IX (p. 137-138); 29, XIV (p. 210-211), 39, VI (p. 296-297), 40, XI (p. 300).

Alte surse biografice:

Contra Constantinopolitanos [Contra constantinopo­li­tanilor, CPG 7740]

          Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 201-206.
 • P. Allen şi B. Neil, Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris il­lustrantia (Corpus Christianorum. Series Graeca 39), Turnhout-Leu­ven, Brepols, 1999, pp. 230-232.

          Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în Cuvânt de înfierare împotriva constantinopolitanilor în apărarea sfântului Maxim scris de un monah din amărăciunea inimii, în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 205-207.
Anastasii Apocrisiarii epistola ad Theodosium Gangrensem [Epistola lui Anastasie Apocrisiarul către Teodosie din Gangra, CPG 7733, BHG 1233d]

          Ediţii:

 • R. Devreesse, „La lettre d’Anastase l’Apocrisiaire sur la mort de saint Maxime le Confesseur et ses compagnons d’exil”, Analecta Bollandiana, 73, 1955, pp. 10-16.
 • P. Allen şi B. Neil, Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris il­lustrantia (Corpus Christianorum. Series Graeca 39), Turnhout-Leu­ven, Brepols, 1999, pp. 174-189.

           Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în Scrisoarea lui Anastasie Apocrisiarul către Teodosie din Gangra (665-666), în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 181-189.
Anastasii Monachi Epistula ad monachos Calaritanos [Epistola lui Anastasie Monahul către monahii din Cagliari, CPG 7725]

           Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 133-136; PL 90, 623-626.
 • P. Allen şi B. Neil, Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris il­lustrantia (Corpus Christianorum. Series Graeca 39), Turnhout-Leu­ven, Brepols, 1999, pp. 166-169.

           Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în A aceluiaşi sfânt monah Anastasie, ucenicul sfântului avvă Maxim, către comunitatea monahilor aşezaţi în Cagliari (Sardinia)(mai 658), în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 175-178.
Epitome [Epitome, BHG 1236]

            Ediţie:

 • ­S. L. Epifanovič, Materialy k izučeniju žizni i tvorenij prep. Maksima Ispovědnika [Materiale pentru studiul vieţii şi operei Sfântului Maxim Mărturisitorul], Kiev, 1917, pp. 21-22.
Sancti Maximi vita ac certamen [Viaţa şi conduita sfântului Maxim , BHG 1234]

           Ediţii:

 • F. Combefis, PG 90, 68-109.
 • Completări la R. Devreese, „La vie de saint Maxime le Confesseur et ses recensions”, Analecta Bollandiana, 46, 1928, pp. 18-23.
 • B. Neil, P. Allen,  The Life of Maximus the Confessor. Recension 3, Center for Early Christian Studies, Australian Catholic University (Early Christian Studies 6), St. Pauls Publications, Strathfield Australia, 2003, pp. 38-82, 174-184.

           Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în Viaţa greacă. Viaţa, conduita şi martiriul cuviosului părintelui nostru Maxim Mărturisitorul scrisă de monahul Mihail Exabulitis de la mănăstirea Studiu, în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, p. 59-85.
Theodori Spudaei Hypomnesticon [Memorialul lui Teodor Spudeul, CPG 7968, BHG 2261]

         Ediţii:

 • R. De­vreesse, “Le texte grec de l’“Hypomnesticum” de Théodore Spoudée. Le supplice, l’exil et la mort des victimes illustres du mo­no­thélisme”, Analecta Bollan­diana, 53, 1935, p. 66-80.
 • P. Allen şi B. Neil, Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris il­lustrantia (Corpus Christianorum. Series Graeca 39), Turnhout-Leu­ven, Brepols, 1999, p. 197-227.

         Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în Memorialul lui Teodor Spudeul (668-669), în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, p. 191-204.
Vita [Viaţa, BHG 1235]

          Ediţie:

 • ­S. L. Epifanovič, Materialy k izučeniju žizni i tvorenij prep. Maksima Ispovědnika [Materiale pentru studiul vieţii şi operei Sfântului Maxim Mărturisitorul], Kiev, 1917, p. 23-25.
Vita et passio Maximi [Viaţa şi pătimirea Sfîntului Maxim, BHG 1233m]

          Ediţie:

 • ­S. L. Epifanovič, Materialy k izučeniju žizni i tvorenij prep. Maksima Ispovědnika [Materiale pentru studiul vieţii şi operei Sfântului Maxim Mărturisitorul], Kiev, 1917, p. 1-10.
Vita syriaca [Viaţa siriacă]

         Ediţie:

 • S. Brock, „An Early Syriac Life of Maximus the Confessor”, Analecta Bollandiana, 91, 1973, pp. 302-313.

         Traducere:

 • Ioan I. Ică jr. în “Viaţa siriacă. Istoria privitoare la ticălosul Maximos din Palestina, care a hulit împotriva Ziditorului şi i s-a tăiat limba”, în Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. ”Vieți” - actele procesului - documentele exilului, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 209-220.

 

LITERATURĂ SECUNDARĂ

Alexandrescu (A.), „Izvoare ale iconografiei în scrierile părinţilor Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul”, în Studii Teologice, 42, 1990, 4, pp. 71-84.

Bahrim (Dragoș), „Despre cosmos şi împlinirea sa în om în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Teologie şi Viaţă, 12, 2002, pp. 87-104. pdf

___, „The Anthropic Cosmology of St Maximus the Confessor”, în Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, 3, 2008, pp. 11-37. pdf

___, „Theoria: O hermeneutică mystagogică la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, introducere la Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri, „Viața în Hristos. Pagini de Filocalie”, nr. 1, Iași, 2012, pp. 9-64. link

___, Introducere şi note la „Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri [20-49], traducere de L. Enache”, în Basileia, I, 1, 2008, pp. 139-143. pdf, pdf 2

___, Note şi bibliografie la Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri, traducere de L. Enache, Iași, 2012. link

___, Hermeneutica Sfântului Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat (filosofie), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2012.

___, „Gânduri teologice legate de proiectul bisericii Sfinților Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama”, în vol. A.M. Goilav, P. Guran, D. Bahrim, Un proiect de suflet: Biserica Sfinților Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama din Copou, Iași, 2013, pp. 29-39. pdf

Bahrim (Dragoș), Filotheu Bălan, Parascheva Enache, „Sfântul Andrei Criteanul, Două canoane în cinstea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Teologie și Viață, nr. 1-4, 2021, pp. 232-270 pdf / link

Balaur (Șerban) Andrian, Cunoașterea lui Dumnezeu în învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, Teză de doctorat (teologie ortodoxă), Universitatea din București, 2018 pdf

Balthasar (Hans Urs von), Liturghia cosmică. Lumea în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul (col. Patristica. Studii 23), traducere de Pr. Alexandru I. Roșu, Editura Doxologia, Iași, 2018. link

Barna (Alexandru-Atanase), „Sensul și întrebuințarea conceptului de πεῖρα (experiență) în viața și opera Sfântului Maxim Mărturisitorul (580-662)”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”. Anul universitar 2003-2004, Bucureşti, 2004, pp. 643-691 reluat şi îmbunătăţit cu titlul „Analiza conceputului de experienţă (πεῖρα) în viaţa şi opera Sf. Maxim Mărturisitorul (580-662): teologie şi receptare”, în Ortodoxia, 3, 2014, pp. 164-221. link

___, Revelaţie şi filosofie în Mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul – o interpretare contemporană a teologiei mistagogice patristice, teză de doctorat (teologie ortodoxă), Universitatea din București, 2012. rezumat

___, „Liturghia interioară: elemente de antropologie patristică în Mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Iustinian”. Anul universitar 2011-2012, anul XII, Bucureşti, 2012, pp. 617-643.

___, „Cateva consideraţii privind sensul simbolului din Mistagogia Sf. Maxim Mărturisitorul”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Iustinian”, anul universitar 2012-2013, anul XIII, Bucureşti, 2013, pp. 665-686.

Bădiliță (Cristian), „Dumitru Stăniloae, ses affinités et ses idiosyncrasies patristiques”, în vol. C. Bădiliță, et C. Kannengiesser (éd.), Les Pères de l’Église dans le monde d’aujourd’hui, Beauchesne/Curtea Veche, Paris-București, 2006, pp. 281-310 (mai ales pp. 297-301), versiune în limba română de R. Ionescu: „Dumitru Stăniloae, afinitățile și idiosincraziile sale patristice”, în vol. C. Bădiliță, Glafire. Nouă studii biblice și patristice, Polirom, Iași, 2008, pp. 241-276 (mai ales pp. 260-265).

Berger (Calinic), „Teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul într-o sinteză contemporană: opera părintelui Dumitru Stăniloae”, Revista Teologică, 95, 2013, nr. 1, pp. 7-22 (traducere de ierom. Nectarie V. Daraban). pdf

Biliuță (Ionuț), „Problema temporalității în perspectiva sfinților Grigorie de Nyssa și Maxim Mărturisitorul”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa, 49, 2004, pp. 265-277.

Bîrzu (Vasile), „Cunoașterea și credința în capitolul V al Mistagogiei Sfântului Maxim Mărturisitorul. O abordare neuroteologică”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 110-144.

Bordeianu (Radu), "Maximus and Ecology: The Relevance of Maximus the Confessor's Theology of Creation for the Present Ecological Crisis" The Downside Review 127 (2009): 103-126. pdf

Braniște (Ene), „Église et liturgie dans la «Mystagogie» de saint Maxime le Confesseur”, în A.M. Triacca şi A. Pistola (ed.), L’Église dans la Liturgie. Conférences Saint-Serge, xxvie Semaine d’études liturgiques, Paris, 26-29 juin 1979, „Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae», Subsidia nr. 18”, Roma, 1980, pp. 67-79. Versiunea în limba română: „Biserică şi Liturghie în opera «Mystagogia» a Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române, 33, 1981, pp. 13-22.

Bria (Ion), „Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Studii Teologice, 9, 1957, pp. 310-325.

Brînză (Bogdan-Ionuț), Patimă şi pătimire în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Relevanţa lor pentru teologia morală contemporană, teză de doctorat (teologie ortodoxă), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2020 link  Versiunea publicată a tezei, la Editura Doxologia, Iași, 2021

Buchiu (Ștefan), „Reflectarea cosmologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul în teologia părintelui Dumitru Stăniloae”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” pe anul 2020, București, 2020, pp. 49-57.

Bucur (Bogdan), “Foreordained from All Eternity. The Mystery of the Incarnation According to Some Early Christian and Byzantine Writers”, Dumbarton Oaks Papers, 62, 2008, p. 199-215. pdf 

Bute (I.),  Îndrăgostit de Adevăr. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Editura Boldaş,  Constanţa, 2010.

Ciulei (M.D.), „Învățătura despre suflet şi trup la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Biserica Ortodoxă, 1996-1999, pp. 81-103.

Coman (Constantin), „Premise ermineutice în lucrarea Răspunsuri către Talasie a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Contribuții la o ermineutică ortodoxă”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Iustinian”. Anul universitar 2000-2001, Bucureşti, 2001, pp. 69-105, reluat în C. Coman, Erminia Duhului, Bucureşti, 2002, pp. 152-200.

Coman (Ioan G.), Patrologie, Bucureşti, 1956, pp. 157-158, 279-280.

Costache (Doru), Logos și creație. De la principiul cosmologic anthropic la perspectiva theanthropocosmică, Disertație, București, 2000, pp. 72-159.

___, „Σύνθετος. Elemente de hristologie soteriologică la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Iustinian”. Anul universitar 2000-2001, Bucureşti, 2001, pp. 389-406. pdf

___, „Microcosmos și macrocosm. Implicații ecologice în cugetarea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în R. Constantinescu și G. Călina (ed.), Teologie și științe naturale. În continuarea dialogului, Craiova, 2002, pp. 69-90.

___, „Programul hermeneuticii tradiționale. Trei scrieri ale Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Bărăganul Ortodox (Slobozia), mai 2004, pp. 4-5, iunie 2004, p. 4.

___, „Going Upwards with Everything You Are. The Unifying Ladder of St Maximus the Confessor”, în B. Nicolescu şi M. Stavinschi (ed.), Science and Orthodoxy, a Necessary Dialogue, Bucureşti, 2006, pp. 135-144.

___, „Seeking out the Antecedents of the Maximian Theory of Everything: St Gregory the Theologian’s Oration 38”, în Phronema, 26, 2, 2011, pp. 27-45, reluat în volumul D.Costache, P. Kariatlis (eds.), Cappadocian Legacy. A Critical Appraisal, St Andrew's Orthodox Press, Sydney, 2013, pp. 225-241. pdf

___, „Living above Gender: Insights from Sf. Maximus the Confessor”, în Journal of Early Christian Studies, 21,  2013, , nr. 2, pp. 261-290. pdf

___, „Mapping Reality within the Experience of Holiness”, în P. Allen, B. Neil (eds.), The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, OUP, 2015, pp. 378-396. link

Costescu (D.), „Logoslogia maximiana – Metanoia umanului”, în Teologia, 11, 2007, pp. 122-139.

Cristescu (Vasile), „O interpretare modernă a voinței umane a Fiului lui Dumnezeu întrupat la Sfântul Maxim Mărturisitorul și Părinții anteriori”, în Teologie și Viață, 14, 2004, pp. 88-106, şi Journal for the Study of Religions and Ideologies, 7, 2008, pp. 226-245. pdf

___, „Hans Urs von Balthasar și Dumitru Stăniloae despre mișcarea omului și a lumii către Dumnezeu la Sfântul Maxim Mărturisitorul” în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” pe anul 2020, București, 2020, pp. 33-48.

Crîșmăreanu (Florin), „Primul simpozion din România dedicat exclusiv Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Convorbiri literare, 170, 2010, pp. 157-160. link

___, „«The Gnostic» Maximus the Confessor. Notes on a New Translation in Romanian”, în European Journal of Science and Theology, 7, 2011, pp. 17-32. pdf

___, „Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri, traducere din limba greacă veche și note de Laura Enache, ediție îngrijită, studiu introductiv, bibliografie, indici și note de pr. Dragoș Bahrim, Ed. Doxologia, Iași, 2012, 333p.”, recenzie în Tabor, nr. 1, anul VII, ianuarie 2013, pp. 92-94. link

___, „Note pe marginea raportului dintre credinţă şi raţiune în scrierile lui Maxim Mărturisitorul”, în Cultură şi filozofie franciscană, 3, 2013, pp. 26-42.

___, Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015. link

___, „«Gnosticul» Maxim Mărturisitorul. Note pe marginea unei traduceri în limba română”, în volumul Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp. 199-236. link

 ___, „Liber asceticus. O lectură anagogică a Scripturii”, în Classica et Christiana, 9, nr.1, 2014, pp. 57-84, reluat în volumul Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp. 127-171. link 1, link 2

___, „«Animalul margos» în scrierea maximiană Quaestiones et dubia”, în volumul Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp. 173-198. link

___, „Despre «jocul lui Dumnezeu»”, în volumul Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp. 237-263. link

___, „Jean-Luc Marion, lector al Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în volumul Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp. 265-285. link

___, „Statutul embrionului uman. Perspective patristice și scolastice”, în volumul Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp. 287-311. link

___, „Notă cu privire la exemplul «pelicanului» în scrierea maximiană Quaestiones et dubia”, în volumul Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp. 343-348. link

___, „La Mystagogie de Saint Maxime le Confesseur”, în Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, 3, nr. 2, pp. 523-528, recenzie publicată și în limba română cu titlul „Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în volumul Analogie și hristologie. Studii dionisiene și maximiene, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pp. 349-356. link1, pdf fr.

___, Recenzie la Jean-Claude Larchet, Îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ed. Basilica, 2019 în Teologie și Viață, nr. 5-8, 2019, pp. 177-180. pdf link

Cvetkovic (Vladimir), „Sfântul Maxim Mărturisitorul în Scandinavia: Omagiu lui Lars Thunberg (1928-2007) / Saint Maximus the Confessor in Scandinavia: Homage to Lars Thunberg (1928-2007)”, în Candela Nordului, an 5, nr. 5, 2012, pp. 30-35. pdf

Daniel Patriarhul României, „Doi mari teologi europeni admiratori ai Sfântului Maxim Mărturisitorul” în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” pe anul 2020, București, 2020, pp. 17-18. 

Dărăban (Vlad-Răzvan), Natura teologhisirii în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat (teologie ortodoxă), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2016 pdf

Dobra (Ștefan), „Sfântul Maxim Mărturisitorul în Apus”, în Biserica Ortodoxă Română, 57, 1939, pp. 299-314.

Dumitraşcu (Nicu), „Aspecte ale unirii ipostatice în Epistolele Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Credinţa Ortodoxă, 2, 1997, pp. 68-82.

Felmy (Karl-Christian), „Înlăturarea dimensiunii eshatologice a dumnezeieștii liturghii bizantine și urmările ei”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 78-89.

Filimon (Mhail), „Critica monofizitismului patriarhului Sever al Antiohiei în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Revista teologică, N.S.5 (77), 1995, pp. 56-68.

Florea (Petru), Opera exegetică a Sfântului Maxim Mărturisitorul, Târgu Mureș, 1998.

Georgescu (M.), „Virtutea iubirii în teologia Sfîntului Maxim Mărturisitorul”, în Studii Teologice, 10, 1958, pp. 600-609.

Gheorghiescu (Chesarie), „Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească”, în Studii Teologice, 32, 1980, pp. 360-365.

Hancheș (Marcel), „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Comentariu la Psalmul 59”, în Altarul Banatului, 10-12, 2003, pp. 93-103.

Ică sn (Ioan), „Probleme dogmatice în Dialogul Sfântului Maxim Mărturisitorul cu Pyrrhus”, în Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române, 12, 1960, pp. 352-373.

___, „O aniversare patristică: 1300 de ani de la moartea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Mitropolia Olteniei, 7, 1962, pp. 71-75.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul, Iubirea şi înfrăţirea tuturor oamenilor întreolaltă – Imperativul fundamental al oricărei legi. Traducere”, în Mitropolia Ardealului, 30, 1985, 9-10, pp. 606-607.

Ică jr. (Ioan I.), „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Epistole de morală şi spiritualitate (ep. 22-23, 32-39, 9). Prezentare şi traducere”, în Mitropolia Ardealului, 30, 1985, 11-12, pp. 742-752.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul despre har şi pace. Ep. 10 şi 43 (24) către Ioan Cubicularul. Prezentare şi traducere”, în Mitropolia Ardealului, 31, 1986, 5, pp. 69-74.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Epistole duhovniceşti (ep. 28-31, 8, 21, 25). Prezentare şi traducere”, în Mitropolia Ardealului, 31, 1986, 4, pp. 51-59.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Epistole morale şi de spiritualitate (ep. 5 şi 4). Prezentare şi traducere”, în Mitropolia Ardealului, 31, 1986, 1, pp. 44-51.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Epistole morale şi de spiritualitate (ep. 20 şi 11). Prezentare şi traducere”, în Mitropolia Ardealului, 31, 1986, 2, pp. 168-176.

___, „Viaţa Sfântului Maxim Mărturisitorul reconsiderată?”, în Mitropolia Ardealului, 32, 1987, 5, pp. 26-30.

___, „O nouă introducere în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Mitropolia Ardealului, 33, 1988, 5, pp. 105-117.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Epistole 2 şi 3 către Ioan Cubicularul despre iubirea agapică. Prezentare şi traducere”, în Mitropolia Ardealului, 33, 1988, 1, pp. 37-59.

___, „Viaţa siriacă a Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Revista Teologică, N.S., 3 (75), 1993, 1, pp. 105-118.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Epistola a doua către Ava Toma”, în Revista Teologică, N.S., 3 (75), 1993, 3, pp. 37-45.

___, „Actele procesului şi martiriului Sfântului Maxim Mărturisitorul şi ale ucenicilor lui”, în Revista Teologică, N.S., 5 (77), 1995, 1, pp. 5-25, şi 2, pp. 29-55.

___, Mystagogia Trinitatis. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfantului Maxim Mărturisitorul, Sibiu, 19982 (ediţie a disertaţiei cu același titlu, Cluj-Napoca, 19981).

___, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viaţa Maicii Domnului. Traducere si postfaţă, Sibiu, 1998.

___, Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) şi tovarășii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul. „Vieți” ‒ Actele procesului – Documentele exilului, Sibiu, 2004.

___, „Mistagogia cosmic-eshatologică maximiană – răspuns la drama prăbușirii creștinismului antic”, în De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului. Integrala comentariilor liturgice bizantine (studii şi texte), Sibiu, 2011, pp. 175-202, studiu reluat și în „Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul – Itinerarul edițiilor și interpretărilor”, în volumul O. Gordon, A. Mihăilă (eds.), Via lui Nabot/Naboth’s Vineyard – studia theologica recentiora, Cluj-Napoca, 2012, pp. 271-293.

Ielciu (Mircea), „Învăţătura despre îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Mitropolia Ardealului, 33, 1988, 2, p. 36-51.

Ioja (Cristinel),Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul și nuanțările ei interpretative în gândirea teologilor Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” pe anul 2020, București, 2020, pp. 83-96.

Ionașcu (Marius-Dan), Cunoașterea mistică la Sfântul Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat (filosofie), Universitatea din București, 2019 pdf

Ionescu (V.), „Opera Sfântului Maxim Mărturisitorul în literatura românească veche până la 1850”, în Studii Teologice, 23, 1971, pp. 389-399.

Kattan (Assaad Elias), „Note despre abordarea hristologică a omului și a creației la Sfântul Maxim Mărturisitorul” în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” pe anul 2020, București, 2020, pp. 75-81 (trad. Vasile Cristescu).

Larchet (Jean-Claude), Maxime le Confesseur, médiateur entre l’Orient et l’Occident, „Cogitatio Fidei”, nr. 208, Paris, 1998; Traducere în română: Sfântul Maxim Mărturisitorul, mediator între Răsărit şi Apus, trad. de D. Cojocariu, ediție îngrijită de D. Bahrim, Iaşi, 2010. link

___, Saint Maxime le Confesseur (580-662), Paris, Éditions du Cerf, 2003 (collection „Initiations aux Pères de l’Église”); retipărire, 2011; traducere românească după versiunea revizuită a autorului: Sfântul Maxim Mărturisitorul. O introducere, trad. M. Bojin, ediție îngrijită de D. Bahrim, Ed. Doxologia, Iași, 2013. link

___, „Actualitatea teologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Teologie și Viață, Serie nouă, 20, 2010, pp. 5-17. link

___, „Ipostas, persoană și individ în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, trad. Florin Crîșmăreanu, în Teologie și Viață, nr. 1-4, 2018, pp. 197-224. pdf  link

___, Îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul, trad. Marinela Bojin, Editura Basilica, 2019.

Lossky (Vladimir), Essai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient, Paris, 1990r (19441), passim; traducere română: Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. V. Răducă, Bucureşti, 1993.

___, Vision de Dieu, „Bibliothèque orthodoxe”, Neuchâtel, 1962, pp. 107-112. Traducere română: Vederea lui Dumnezeu, trad. M.C. Oros, studiu introductiv de I.I. Ică jr., Sibiu, 1995, pp. 114-121.

Loudovikos (Nikolaos), „Sfântul Maxim Mărturisitorul și ontologia lumii naturale”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 178-187.  

Louth (Andrew), „St Denys the Areopagite and St Maximus the Confessor: A Question of Influence”, în Studia Patristica, XXVII, 1993, pp. 166-174; traducere română: „Influența lui Dionisie Areopagitul asupra Sfântului Maxim Mărturisitorul”, trad. S. Moldovan, în volumul A. Louth, Dionisie Areopagitul. O introducere, Sibiu, 1997, pp. 186-198.

___, „Sfântul Maxim, monah şi Mărturisitorul: actualitatea lui”, în Revista Teologică, N.S. 7 (79), 1997, pp. 132-139.

Macsim (Nicolae), „Răscumpărarea în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 57, 1981, pp. 447-469.

Marinescu (Adrian), „Logos și logoi. Gândirea teologică a Sf. Maxim Mărturisitorul (†662) cu privire la rațiunile dumnezeiești (plasticizate), potrivit comentariului său la rugăciunea Tatăl nostru, și receptarea ei la pr. Dumitru Stăniloae”, în Tabor, nr. 11, noiembrie 2013, pp. 78-93. pdf

Mateiescu (Sebastian), „The Interpretation of Miracles in the Thought of Saint Maximus the Confessor”, în Irina Vainovski-Mihai (ed.), New Europe College Stefan Odobleja Program Yearbook 2011-2012, New Europe College, București, 2013, pp. 197-227. pdf

___, „Decizia morală și libertatea omului: Aristotel vs. Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Marin Bălan, Valentin Mureșan (editori), Etică în știință, religie și societate, Editura Universității din București, 2015, pp. 271-310. 

Meyendorff (John), Christ in Eastern Christian Thought, Washington, 1969, pp. 99-115; trad. franceză: Le Christ dans la théologie byzantine, Paris, 1969, pp. 177-206; traducere română: Hristos în gândirea creștină răsăriteană, trad. N. Buga, București, 1997, pp. 139-162.

Mihoc (Vasile), „Actualitatea exegezei biblice a Sfinților Părinți”, în J.D.G. Dunn, H. Klein, U. Luz şi V. Mihoc (ed.), Interpretarea Sfintei Scripturi din perspectivă ortodoxă și apuseană. Documente ale Simpozionului Est-Vest al specialiștilor în Noul Testament de la Neamț (4-11 septembrie 1998), Sibiu, 2003, pp. 15-88.

Munteanu (Daniel), Etica fericirii și caligrafia interioară, Editura Doxologia, 2022 [capitolul 4: „Îndumnezeirea și perihoreza la Sf. Grigore de Nazianz și la Sf. Maxim Mărturisitorul”, pp. 189-214] link

Muraru (Adrian), „Câteva consideraţii asupra diadei «ένάς μονάς» în posteritatea evagriană (Maxim Mărturisitorul, «Capita theologica et oeconomica»)”, în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Filosofie, 49, 2002, pp. 334-337.

Negraru (Nicoleta), Virtutis Imago. Configurații ale eticii virtuții în relație cu antropologia și ontologia lui Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat (filosofie), Universitatea din București, 2019 pdf

Nișcoveanu (M.), „Probleme de doctrină în operele Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Glasul Bisericii, 34, 1975, pp. 61-69.

Nuică (Valentin-Ștefan), „Cunoașterea și viața virtuoasă în Răspunsurile către Talasie”, în Teologie și Viață, nr. 5-8, 2017, pp. 132-152. pdf link

Ocoleanu (Ana), „Cele trei forme de filozofie, morală, naturală și teologică, în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 196-208.

Ocoleanu (Picu) (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009.

___, „Legea divină și paradigmele ei ca moduri de viețuire la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 146-162.

Oprea (M.O.), „Ontologia ordinii morale în lumina Învierii la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Revista Teologică, 87, 2007, pp. 431-444.

Ozoline (Nicolai), „La symbolique cosmique du temple chrétien selon la «Mystagogie» de saint Maxime le Confesseur”, în A.M. Triacca şi A. Pistoia (ed.), Mystagogie: pensée liturgique d’aujourd’hui et liturgie ancienne, Conférences Saint-Serge, 30 juin – 3 juillet 1992, Roma, 1993, pp. 253-261; traducere românească: „Simbolismul cosmic al Bisericii creștine, potrivit «Mistagogiei» Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în N. Ozolin, Chipul lui Dumnezeu, chipul omului. Studii de iconologie și arhitectură bisericească, trad. G. Ciubuc, București, 1998, pp. 179-187.

Pelikan (Jaroslav), The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, II, The Spirit of Eastern Christendom (600-1700), Chicago şi Londra, 1974, passim; trad. franceză: La tradition chrétienne, II, L’esprit du christianisme oriental (600-1700), Paris, 1974, passim; traducere românească: Tradiția creștină. O istorie a dezvoltării doctrinei, II, Spiritul creștinătății răsăritene (600-1700), trad. N. Buga, Iași, 2005.

Pîslaru (Florin), Problema contemplației la Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat (filosofie), Universitatea din București, 2017 pdf

Podar (Ovidiu-S.), La vie en tant que Vie: Lecture théologique d'une tautologie, entre Michel Henry et saint Maxime le Confesseur”, în Studia Phaenomenologica 9, 2009, pp. 315-330. link

___, Une lecture phénoménologique matérielle du commentaire du "Pater" de saint Maxime le Confesseur (580-662), Disertaţie, Strasbourg, 2011.

Popa (Irineu), „Teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul ca fluiditate harică ce iradiază din inspirația Sfintei Treimi”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 8-26.

___,„Dimensiunea cosmică a recapitulării în Hristos”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 28-46.

Popa (Gheorghe), „Raționalitatea creaţiei la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, Serie Nouă, Teologie 1, 1992, pp. 57-64.

Popescu (Dumitru), Postfață la volumul L. Thunberg, Omul și cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, trad. R. Rus, București, 1999, pp. 166-181.

Popescu (I.), „Absolut și contingent în gândirea teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 188-195.

Portaru (Marius), „Conceptul de γνώµη în antropologia teologică și în hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Iustinian”. Anul universitar 2006-2007, Bucureşti, 2007, pp. 609-639.

___, „Contribuția Pr. Dumitru Stăniloae (1903-1993) în domeniul traducerilor patristice românești. Problema cronologiei traducerilor, principiile traductologice și receptarea critică”, în Studii Teologice, Seria a III-a, IV, 2008, pp. 103-141.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul, «Zece capete despre virtute şi păcat». Problema autenticităţii”, în Studii Teologice 3, 2007, pp. 147-150; reluat în B. Tătaru-Cazaban (ed.), Comuniune și contemplație. Despre creștinismul patristic și bizantin. Volum dedicat părintelui ieromonah Iustin Marchiș cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Bucureşti, 2011, pp. 38-41.

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul, «Tâlcuire la Psalmul LIX»”, în Studii Teologice, Seria a III-a, VI, 3, 2010, pp. 211-236.

___, „The Vocabulary of Participation in the Works of Saint Maximus the Confessor”, în O. Gordon, A. Mihăilă (editori), Via lui Nabot / Naboth’s Vineyard – studia theologica recentiora, Cluj-Napoca, 2012, pp. 295-317.

___, „Gradual Participation according to St Maximus the Confessor”, Studia Patristica, 68, 2013, pp. 281-294.

___, „Classical Philosophical Influences: Aristotle and Platonism ”, în P. Allen, B. Neil (eds.), The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, OUP, 2015, pp. 127-148. link

Prager (Walther A.), Sfântul Maxim Mărturisitorul. Capete gnostice despre teologie şi despre iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu, Bucureşti, 2008.

Rădășanu (Hrisostom), „San Massimo il Confessore. L’uso di una analogia per avvicinarsi a Dio”, în Teologie și Viață, serie nouă, XXII, nr. 5-8, 2012, pp. 39-52. pdf

Remete (George), „Om şi cosmos în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul şi a lui Jürgen Moltmann”, în Credinţa Ortodoxă, 5, 2000, pp. 32-50.

Samoilă (I.), Hristologia la sfântul Maxim Mărturisitorul: lucrare ştiinţifică, Slatina, Didactic Pres, 2012.

Schlögl (Manuel), „Liturghia cosmică și teologia dramatică. Perceperea Sfântului Maxim Mărturisitorul de către Hans Urs von Balthasar” în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” pe anul 2020, București, 2020, pp. 59-73.

Scrima (Andrei), „L’avènement philocalique dans l’Orthodoxie roumaine”, în Istina, 5, 1958, pp. 322-327; traducere română: „Renașterea filocalică în Ortodoxia românească”, trad. M. Tătaru-Cazaban și L. Petrescu în A. Scrima, Ortodoxia și încercarea comunismului, București, 2008, pp. 270-276.

Slătineanu (Irineu), „Logos, raţionalitate şi înaintare mistică în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Altarul Banatului, XIII, 10-12, 2002, pp. 7-19.

Sonea (Cristian-Sebastian), „Man’s Mission as Mediator for the Entire World according to Saint Maximus Confessor´s Theology”, International Journal of Orthodox Theology 3:3 (2012), pp. 175-193. pdf 

Sorea (Daniela), „Maximus the Confessor and René Girard: A Hermeneutic Approach”, în Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series VII: Social Sciences. Law, Issue 52, 2010, pp. 257-262. pdf

Sorescu (V.), „Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Universitatea din Piteşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Buletin Ştiinţific, Seria Teologie Ortodoxă, 12, 2007, pp. 43-72.

Stanciu (Mihail), Sensul creației. Actualitatea cosmologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul, Slobozia, 2000.

Stan (N.R.), „Aspecte hristologice esențiale ale gândirii Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 47-76.  

Stăniloae (Dumitru), „Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii”, în Revista Teologică, 34, 1944, pp. 162-181, 335-356 (reeditare: Bucureşti, 2000).

___, „Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mistagoghia (Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii). Introducere şi traducere de D. Stăniloae”, în Revista teologică, 34, 1944, pp. 166-181, 339-356. pdf 1 , pdf 2

___, Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi, II, Din scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul. Prefaţă, traducere şi note de D. Stăniloae, Sibiu, 1947 (reeditare: Bucureşti, 1999 şi 2009). pdf

___, Filocalia sfintelor nevoinţe ala desăvârşirii sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi, III, Sfântul Maxim Mărturisitorul: Răspunsuri către Talasie. Prefaţă, traducere şi note de D. Stăniloae, Sibiu, 1948 (reeditare: Bucureşti, 1999 şi 2009). pdf

___, Εἰσαγωγὴ στὴ „Μυσταγωγία” τοῦ Ἁγ. Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ, Atena, 1973, reeditată în 1997.

___, „Divine Economy, Foundation for the Church Economy”, în The Altar, 1974-1975, pp. 41-50.

___, Φιλοσοφικὰ καὶ θεολογικὰ ἐρωτήµατα (Περὶ διαφόρων ἀποριῶν τῶν ἁγίων Διονυσίου καὶ Γρηγορίου πρὸς Ἱωάννην ἀρχιεπίσκοπον Κυζίκου) τοῦ ἁγίου Μαξίµου τοῦ Ὁµλογητοῦ. Εἰσαγωγὴ, σχολία ἀπὸ τὸν Δ. Στανιλοάε, „Επί τας Πηγάς”, Atena, 1973.

___, Teologia Morală Ortodoxă, III, Spiritualitatea Ortodoxă, Bucureşti, 1981, pp. 38-50.

___, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea I, Ambigua. Traducere din greceşte, introducere şi note de D. Stăniloae, „Părinţi şi scriitori bisericeşti”, nr. 80, Bucureşti, 1983; traducere franceză a comentariului în Saint Maxime le Confesseur, Ambigua, Paris-Suresnes, 1994, pp. 373-540.

___, „Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Ortodoxia, 40, 1988, 3, pp. 67-72; traducere franceză: „La christologie de saint Maxime le Confesseur”, în Contacts, 142, 1988, pp. 112-120; traducere engleză: „The Christology of Saint Maximus the Confessor”, în Sourozh, 52, 1993, pp. 10-16.

___, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri (partea a II-a), Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti. Traducere din greceşte, introducere şi note de D. Stăniloae, „Părinți şi scriitori bisericeşti”, nr. 81, Bucureşti, 1990.

___, „Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în D. Stăniloae, Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Craiova, 1991, pp. 13-154.

___, Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete, Bucureşti, 1996.

Stoenescu (Daniil Nacu), „Învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul despre raţiunile divine”, în Mitropolia Banatului, 35, 1985, pp. 418-430.

Stoienescu (Ioan-Alexandru), Revelație și istorie în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat (teologie ortodoxă), Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 2017. pdf

Stoienescu (Teodor-Daniil), Problematica eshatologică în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat (teologie ortodoxă), Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 2018. pdf

Stoina (Liviu), „Cunoaşterea lui Dumnezu după învăţătura Sfîntului Maxim Mărturisitorul”, în Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române, 40, 1988, pp. 113-131.

Streza (Ciprian), Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Text, traducere, comentariu teologic, Sibiu, 2009.

___, „Saint Maximus the Confessor’s Mystagogia as a Complex Liturgical Commentary”, în International Journal of Orthodox Theology, 4 (2013), nr. 1, pp. 63-82. pdf 

Tache (Sterea), „Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Studii Teologice, 29, 1977, pp. 516-526.

Tatakis (Basile), La philosophie byzantine, Deuxième fasc. suppl. d’ É. Bréhier (ed.), Histoire de la philosophie, Paris, 1959 (19491), pp. 73-88, 94-95; traducere românească: Filosofia bizantină, trad. E.F. Tudor, studiu introductiv și postfață de V.A. Carabă, București, 2010, pp. 117-133.

Teofan (Mitropolitul Moldovei și Bucovinei), Divino-umanitatea lui Hristos şi îndumnezeirea omului în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Doxologia, 2019 link

Thunberg (Lars), Microcosm and Mediator, The Theological Anthropology of Maximus the Confessor, Lund, 1965; 2e éd., Chicago-La Salle, 1995; traducere românească: Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Microcosmos și mediator, trad. A. Popescu, București, 2005.

___, Man and the Cosmos. The Vision of St Maximus the Confessor, Crestwood (New York), 1984; traducere românească: Omul și cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, trad. R. Rus, postfață de D. Popescu, București, 1999.

Trifa (G.), „Sfântul Maxim Mărturisitorul – sinteză a spiritualității ortodoxe”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 163-176.

Țurcanu (Nicoleta), Libertate şi eschatologie în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, teză de doctorat (filosofie), Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza” Iaşi, 2001.

Vasiliu (Cezar), „Simpozionul patristic interconfesional asupra Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române, 33, 1981, pp. 118-119.

Voicu (Constantin), „Hristologia cosmică după Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Studii Teologice, 41, 1989, pp. 3-19, reluat în I.I. Ică jr. (ed.), Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Academician Dumitru Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 de ani, Sibiu, 1993, pp. 589-607 şi în C. Voicu, Studii de teologie patristică, București, 2004, pp. 82-108.

Zamfir (G.), „Dimensiunea eclesiologică a Mistagogiei Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în volumul P. Ocoleanu (ed.), Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, „Studia Theologica”, nr. 1, Craiova, 2009, pp. 90-109.

Zissis (Theodoros), „Ἡ Κυριακὴ Προσευχὴ ἑρµηνευοµένη ἀπὸ τὸν ἅγιο Μάξιµο τὸν Ὁµολογητή”, în Πρακτικὰ ΚΑ´ Θεολογικοῦ Συνεδρίου µὲ θέµα „ Ὁ ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής”, Tesalonic, 2001, pp. 93-103; reluat în Ἠθικά κεφάλαια, Tesalonic, 2002, pp. 283-292; traducere română: „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în Tabor, 4, 2010, pp. 5-10 link ; traducere de Nicușor Deciu în volumul Capete morale, Ed. Egumenița, Galați, 2014, pp. 378-391.

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular